Lipiec 2016 Za misję kontynentalną TEKST: KS. BOGDAN

advertisement
Lipiec 2016
Za misję kontynentalną
TEKST: KS. BOGDAN MICHALSKI
W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ I NA KARAIBACH
Co kilkanaście lat biskupi z Ameryki Łacińskiej i Karaibów spotykają się, by ocenić sytuację
i prosić Ducha Świętego o światło na dalszą drogę. Ostatnie takie spotkanie odbyło się w
Brazylii, w maryjnym sanktuarium w mieście Aparecida, w roku 2007. Owocem tego
spotkania było zaproponowanie kilkuletnich rekolekcji dla odnowy życia chrześcijańskiego w
formie misji kontynentalnej. Każda diecezja wyznaczyła program oparty na wspólnej
modlitwie, refleksji i różnych spotkaniach. Celem misji kontynentalnej jest obudzić u
wszystkich chrześcijan świadomość, że są uczniami Jezusa i dlatego są też misjonarzami. W
dokumencie końcowym biskupi napisali: „Każdy uczeń jest misjonarzem, gdyż Jezus czyni
go uczestnikiem swojej misji, równocześnie wiążąc go ze sobą więzią przyjaźni i braterstwa”
(144).
ZANIEŚĆ RADOŚĆ EWANGELII
Wierni zostali wezwani, by jako uczniowie-misjonarze zanieśli radość Ewangelii do swoich
braci mieszkających na drugiej ulicy, sąsiednim osiedlu aż po najtrudniej dostępne wioski w
górach i lasach Amazonii. Sama świadomość takiego posłannictwa nie wystarcza, aby głosić.
Misja nie ogranicza się do programu czy planu, lecz polega na dzieleniu się doświadczeniem
spotkania Chrystusa – człowiek człowiekowi, wspólnota wspólnocie, Kościół wszystkim
zakątkom świata. Dla takiego dawania świadectwa o Jezusie potrzebna jest siła ducha i zapał,
które biorą się z przeświadczenia, że Ewangelia odpowiada na najgłębsze pragnienia
człowieka i miłości braterskiej, jak uczy papież Franciszek.
Módlmy się w lipcu za Kościół Ameryki Łacińskiej i Karaibów, aby poprzez misję
kontynentalną głosił Ewangelię z odnowioną siłą i zapałem.
Download