nikodem-mozdzierz--iv

advertisement
Jan Paweł II, właśc. Karol Józef Wojtyła – polski
biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy
krakowski, a następnie arcybiskup metropolita
krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski, 264. papież i 6.
Jan Paweł II
Jan XXIII – patriarcha Wenecji,
papież i 3. Suweren Państwa
Miasto Watykan w okresie od 28
października 1958 do 3 czerwca
1963, błogosławiony Kościoła
katolickiego.
Jan XXIII
Była czwartym z jedenaściorga dzieci w ubogiej,
chłopskiej rodzinie. Całe życie spędziła w rodzinnej
wiosce, aktywnie uczestnicząc w życiu religijnym. Była
bliską współpracowniczką proboszcza parafii w Zabawie –
ks. Władysława Mendrali – w organizowaniu życia i grup
parafialnych
(Apostolstwo
Modlitwy,
Bractwo
Wstrzemięźliwości, Żywy Różaniec), pomagała także w
prowadzeniu wiejskiej czytelni.
Karolina
Kózkówna
Edmund Wojciech Stanisław Bojanowski −
polski działacz społeczny, twórca ochronek
wiejskich, tłumacz, założyciel Zgromadzenia
Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny,
błogosławiony Kościoła katolickiego.
Edmund
Bojanowski
Godnie z przekazem nowotestamentowym Jezus Chrystus urodził się w
żydowskiej rodzinie, jako syn dziewicy Marii poślubionej Józefowi.
Współcześnie narodziny Chrystusa datuje się na 8– 4 rok p.n.e w okresie
drugiej świątyni. Za czasów papieża Jana I (zm.18 maja 526) zaczęto
liczyć naszą erę od jego urodzenia, jednak według współczesnych nauk
mnich, który dokonał rachuby lat, pomylił się o kilka lat.
Miejsce narodzin według Ewangelii to Betlejem. Zdaniem niektórych
historyków – było to prawdopodobnie Nazaret. Nadano mu imię Jezus.
Józef był z zawodu cieślą budowlanym (tektonem), a według Ewangelii
Mateusza i Łukasza potomkiem króla Dawida (różnice w genealogii
Jezusa, zachodzące między relacjami tych Ewangelistów, tłumaczy się
hebrajskim
prawem
i
zwyczajem
lewiratu
–
5
Księga
Mojżeszowa/Powtórzonego Prawa 25, 5–6). Wedle Ewangelii Mateusza i
Łukasza, jedynych pism w Nowym Testamencie, które zawierają
informacje o poczęciu i narodzinach Jezusa, został on poczęty nie przez
Józefa, lecz przez Ducha Świętego w łonie Marii.
Jezus Chrystus
Download