karta pracy nr 28

advertisement
28. Chrześcijaństwo a islam
Zadanie 1. Uzupełnij informacje w tabeli.
ISLAM
CHRZEŚCIJAŃSTWO
Twórca
Święta Księga
Przymioty Boga
Prawdy wiary
Obowiązki
moralne
Zadanie 2. Sformułuj najważniejsze warunki przyjaznego współistnienia chrześcijaństwa i islamu.
Zadanie 3. Wypisz podobieństwa i różnice pomiędzy chrześcijaństwem a islamem. Pomoże ci w tym
zamieszczona w zadaniu 1 tabela oraz poniższy tekst:
„Jezus […] określany jest w Koranie tylko jako prorok (posłaniec) boży […]. Muzułmanie nie wierzą by Jezus był
'synem bożym' (Koran 6:101). Różnica dotyczy również rozumienia osoby Pocieszyciela, którego zapowiedział Jezus.
Według chrześcijan jest nim Duch Święty (zgodnie z Nowym Testamentem), a wg muzułmanów prorok Mahomet. W
większości krajów muzułmańskich chrześcijanie poddawani są różnym formom oficjalnej i nieoficjalnej
dyskryminacji. […] Na ogół tradycyjne Kościoły chrześcijańskie są jednak tolerowane, o ile nie mają charakteru
misyjnego i rozwojowego. Jeżeli jednak ma miejsce publiczne głoszenie Ewangelii w celu nawracania wyznawców
islamu na chrześcijaństwo często dochodzi do represji, a nawet samo gromadzenie się w domach prywatnych skutkuje
aresztowaniami. (Por. pl.wikipedia.org/wiki/islam).
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Download