Religia Turcji

advertisement
ISLAM RELIGIĄ ŚWIATOWĄ
Tytuł projektu: " Islam religią światową"
Nauczyciel: Irena Lisowska – Krypciak
Uczniowie: Kuba Kulik, Damian
Truszkiewicz
Patryk Zima, Jarek Michalik
Szkoła: Gimnazjum
Miejscowość: Wojkowice
1
SYMBOLE ISLAMU
Właściwym symbolem islamu jest szahada
napisana czarnymi literami na białym tle lub
białymi literami na czarnym tle.
‫اإلسالم‬
2
Znacznie częściej jednak jako symbolu islamu
używa się półksiężyca.
3
ZNACZENIE NAZWY ISLAM
ISLAM w języku arabskim oznacza:
■ uległość, posłuszeństwo, całkowite poddanie się
woli ALLACHA.
■ pokój - co oznacza, że prawdziwy pokój ciała
i duszy można osiągnąć tylko poprzez uległość
i posłuszeństwo ALLACHOWI.
4
INFORMACJE OGÓLNE
■ religia monoteistyczna
■ islam dzieli się na 3 odłamy: sunnicki (90
%), szyicki (8 %), charydżycki ( 2 %).
■ trzecia po judaizmie i chrześcijaństwie religia
objawiona.
■ obecnie liczba Muzułmanów na świecie wynosi
ok. 1,2 miliardów.
5
PODSTAWY RELIGII
■ ALLACH
■ KORAN
■ MAHOMET
6
ALLACH W JĘZYKU ARABSKIM
Arabskie słowo Allach znaczy Bóg Jedyny . Allach
jest Jedynym Stworzycielem Wszechświata,
Jedynym Panem Dnia Sądu Ostatecznego. Jest on
tym który zaopatruje, planuje, utrzymuje
wszechświat i daje bezpieczeństwo. On jako
Jedyny jest Wszechwiedzący, Wszech - słyszący.
7
KORAN
■ Święta księga islamu
■ Obecność Koranu jest źródłem szczególnej
łaski, dlatego wielu Muzułmanów nosi przy sobie
miniaturowe egzemplarze Koranu .
■ Zużytych egzemplarzy Koranu nie można
traktować jak makulatury – muszą być one
zakopane w ziemi lub spalone.
8
ALLACH MÓWI W KORANIE
" ZAPRAWDĘ, CI , KTÓRZY UWIERZYLI,
KTÓRZY WYZNAJĄ JUDAIZM,
CHRZEŚCIJANIE
I SABEJCZYCY.
KTOKOLWIEK SPOŚRÓD NICH WIERZY
W BOGA I W DZIEŃ OSTATNI I CZYNI
DOBRO, WSZYSCY OTRZYMAJĄ
NAGRODĘ U SWEGO PANA. I NIE
ODCZUJĄ ŻADNEGO LĘKU, I NIE BĘDĄ
ZASMUCENI!"
9
MAHOMET – TWÓRCA ISLAMU
■ Jego wyznawcy
wierzą, że jest
największym i
ostatnim prorokiem
Jedynego Boga
Allacha
■ Święta księga
islamu Koran została
mu przekazana przez
Boga podczas wielu
objawień.
10
FILARY WIARY
1. Wyznanie wiary
2. Modlitwa
3. Jałmużna
4. Post
5. Pielgrzymka do Mekki
11
ŚWIĘTA W ISLAMIE
■ Ramadan
■ Noc Mocy (Przeznaczenia)
■ Święto Przetrwania
■ Święto Ofiar
12
ISLAM NA ŚWIECIE
Wśród 180 krajów będących członkami ONZ, 43 to państwa
muzułmańskie. Cywilizację tę tworzy wiele różnych
narodów. Pomimo różnorodności kultur, wzajemnych
opozycji i rywalizacji, wszystkich Muzułmanów łączy
wiara. Sunnici
Szyici
13
MECZETY
Słowo meczet oznacza dowolny budynek, w
którym oddaje się cześć Allachowi.
14
15
16
KOBIETY W ISLAMIE
Islam nakazuje, by kobiety i mężczyźni byli
rozdzieleni w meczecie, najlepiej by kobiety
znajdowały się za mężczyznami.
17
ETYKIETA W MECZECIE
1. Przewodniczący modlitwy
2. Czystość
3. Ubiór
4. Koncentracja
5. Niewierzący w meczecie
18
Download