dr piotr ślusarczyk - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

advertisement
DR PIOTR ŚLUSARCZYK
O GOŚCIU
SPOŁECZNO-KULTUROWE
KONSEKWENCJE OBECNOŚCI
POLITYCZNEGO ISLAMU
W EUROPIE
TEMATYKA SPOTKANIA
środa, 27.04, godz. 16:45
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWR
sala 218, budynek A
Współzałożyciel portalu euroislam.pl członek zarządu Stowarzyszenia "Europa
Przyszłości". Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa,
autor publikacji naukowych o międzynarodowym zasięgu. Swoją rozprawę
doktorską poświęcił między innymi zagadnieniu wpływu myśli teologicznej na
rozumienie procesów historycznych i politycznych w epoce polskiego
oświecenia. Interesuje się tematyką islamu w Europie. Publikował m. in. w serii:
„Politologia religii".
Polityczny islam to islam zaangażowany w sferę polityki, prawa i związanych
z tym aspektów funkcjonowania państwa. Zwolennikom tego nurtu chodzi
zatem o włączenie zasad wynikających z muzułmańskich zasad wiary do
porządku państwowego
Wykład, na który serdecznie zapraszamy, umożliwi zainteresowanym
zapoznanie się z problematyką społeczno-kulturowych konsekwencji
obecności politycznego islamu w Europie.
wstęp wolny
www.prawaorientu.uni.wroc.pl
Download