Złe wiadomości dla muzułmanów. "To da do myślenia

advertisement
Złe wiadomości dla muzułmanów. "To da do
myślenia przywódcom islamu"
Niekorzystny obraz islamu wyłania się z ankiety przeprowadzonej wśród Francuzów dla
internetowego wydania dziennika „Le Monde”. To odbicie pogłębiających się przepaści w
społeczeństwie francuskim.
Niemal trzy czwarte zapytanych o opinię na temat islamu uważa, że jest to religia nietolerancyjna i,
że kłóci się ona z wartościami uznawanymi przez społeczeństwo francuskie.
Jeszcze więcej, bo 80 procent jest zdania, że islam narzuca swoje zasady innym, a ponad połowa
ankietowanych twierdzi, że muzułmanie w większości lub w znacznej części są integrystami.
Proporcje takich opinii zmieniają w miarę wieku i sympatii politycznych, ale we wszystkich
przypadkach jest to pogląd dominujący, co, zdaniem komentatorów, odzwierciedla stan świadomości
Francuzów.
Na taki obraz składają się, według filozofa, Abdennura Bidara, specjalisty w dziedzinie islamu, dwa
czynniki: pragmatyczny, wywołany kryzysem gospodarczym, podsycającym nastroje nietolerancji i
rasizmu oraz irracjonalny.
Więcej na: interia.pl
Download