WIZYTA PRZEDSTAWICIELI CENTRUM KULTURY ISLAMU Z

advertisement
WIZYTA PRZEDSTAWICIELI CENTRUM KULTURY ISLAMU Z KATOWIC W ZESPOLE SZKÓŁ W WOLI
W dniu 29 stycznia 2013r. grupa uczniów z Gimnazjum nr 1 im św. Jana Bosko w Woli wzięła
udział w spotkaniu z przedstawicielami Centrum Kultury Islamu w Katowicach, którzy gościli w szkole
celem przeprowadzenia warsztatów dotyczących tolerancji religijnej. Spotkanie odbyło się w ramach
realizacji zadań wynikających z realizacji projektu Comenius zatytułowanego „Tolerancja religijna –
drogą do pokoju w przyszłości”.
Imam społeczności muzułmańskiej żyjącej na Śląsku, p. Abdelwahab Bouali wraz z małżonką
przybliżyli uczniom zasady islamu podkreślając jak ważne jest wzajemne poznawanie się wyznawców
poszczególnych religii i wzajemne zrozumienie oraz szacunek dla tradycji i obyczajów. Starali się
zwrócić uwagę słuchaczy na to co łączy nasze religie i jak ważne dla pokoju na świecie jest wzajemne
poznawanie się i akceptacja dla różnic.
Joanna Kocioła
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards