TERRORYZM WSPÓŁCZESNY

advertisement
Ryszard JAKUBCZAK
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Terroryzm jest przypadłością każdej cywilizacji,
tak jak budowa miast, ich niszczenie
oraz podbój innych.
TERRORYZM WSPÓŁCZESNY
– ASPEKTY POLITYCZNO - GOSPODARCZE
Chcąc się odnieść do zjawiska terroryzmu, należy przybliżyć podłoże, z
jakiego wyrósł do obecnej postaci i na jakim wciąż funkcjonuje. Jako zdarzenie
społeczne znany jest od tysięcy lat. Kilka kwestii o jego podłożu.
Żyjemy obecnie w kolejnym etapie rozwoju światowej gospodarki rynkowej,
której zasadnicze instytucje, korporacje, przeszły do nowej fazy ekspansji. Ma to swoje
konsekwencje międzynarodowe, bo ich rynkowo agresywne funkcjonowanie jest dla
państw, jako struktur społecznych, tak samo szkodliwe, jak podziemie gospodarcze.
Globalizacja powoduje przewartościowanie funkcjonowania niektórych struktur
społecznych, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo narodów - m.in. władz
państwowych, wyznań religijnych (kościołów), instytucji bezpieczeństwa
egzystencjalnego oraz organów siłowych. To z kolei, w sposób istotny, godzi w tradycję
i kulturę narodową oraz szeroko pojmowane bezpieczeństwo. Struktur elastyczne
łatwiej znoszą procesy globalizacji. i potrafią przystosować się do nowych warunków.
Natomiast struktury mało elastyczne – stojąc mocno na bazie tradycji i własnego
dorobku kulturowego (często o konserwatywnym podłożu lub zhierarchizowanym
przywództwie - bardziej plemiennym, niż narodowym1 lub państwowym) – mają
ogromne trudności w znalezieniu się w nowej sytuacji. Stąd poszukują utrzymania
dotychczasowego status quo w bardziej radykalnych zachowaniach swoich
sympatyków.
Przykładem takich kłopotów jest świat islamu, który doświadcza bezradności
bowiem globalizacji swojego sukcesu upatruje w wolnym rynku i całkowitej jego
penetracji kapitałowej przez korporacje, a to wyraźnie uderza w struktury (korzenie)
plemienne wielu państw islamu. Procesy globalizacji jednoznacznie adresują korzyści,
które czerpie władza centralna układająca się z korporacjami. Niezależnie czy tworzą ją
panujące rody (cesarze, królowie, książęta), czy wybierani premierzy, prezydenci bądź
1
Mocniejsza pozycja przywódców plemiennych powiązanych z hierarchiami religijnymi islamu, niż
kierownictwa państwa w stosunkach społecznych jest przypadłością wielu państw islamskich,
a w wielu arabskich stanowi wielowiekową tradycję.
Ryszard JAKUBCZAK
kanclerze2 – tylko oni i ich najbliższe otoczenie (współpracownicy szefa państwa) są
partnerami korporacji w tworzeniu takich rozwiązań strategicznych, które […]
2
28
Np. były kanclerz RFN Gerhard Schreder.
Download