Zajęcia z islamu albo oskarżenie o dyskryminację rasową

advertisement
Zajęcia z islamu albo oskarżenie o
dyskryminację rasową
Rodzice uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej w Huntington w hrabstwie
Staffordshire są oburzeni. Dyrektorka placówki chciała ich zdaniem szantażem wymusić na
nich zgodę na uczestnictwo dzieci w warsztatach z islamu.
Rodzice oskarżyli kierownictwo szkoły o próbę szantażu. Placówka zorganizowała dla ośmiolatków
wyjazd na specjalne warsztaty z islamu, które miały się odbyć na Stafforshire University.
Rozesłano pismo do rodziców, w którym poinformowano, że jeśli ich dziecko nie weźmie udziału w
przedsięwzięciu, w jego kartotece zostanie zapisane informacja o tym, że jest rasistą. Wyjazd był
obowiązkowy. Honorowane miały być jedynie zwolnienia lekarskie.
Więcej na http://polemi.co.uk
Download