pobierz

advertisement
Nie bój się islamu
Program konferencji 21 czerwca 2005 r.
Nadbałtyckie Centrum Kultury, ul. Korzenna 33/35 Gdańsk
10.30 – 10.45 Nie bój się islamu! Dlaczego? – red. Jacek Borkowicz, Więź, Agata
Skowron-Nalborczyk zakład Islamu Europejskiego, Uniwersytet Warszawski,
Agata Marek, koordynator projektu „Nie bój się islamu”
10.45 – 11.30 Islam wczoraj i dziś - wokół kilku nieporozumień - dr hab. Dariusz
Kołodziejczyk, Instytut Historii Nowożytnej, Uniwersytet Warszawski
11.30 – 12.15 Chrześcijaństwo a islam - ks. dr Stanisław Grodź, Katedra Historii
i Etnologii Religii, Katolicki Uniwersytet Lubelski
12.15 – 12.30 Przerwa na kawę
12.30 –13.15 Rola mediów w dialogu międzykulturowym - rozmowa z red. Jackiem
Borkowiczem, Więź - prowadzą Agata Marek, Agata Skowron-Nalborczyk
13.15 – 14.00 Rodzina w islamie – dr Agata Skowron-Nalborczyk, Zakład Islamu
Europejskiego, Uniwersytet Warszawski
14.00 – 14.45 Muzułmanie w Polsce - dr hab. Selim Chazbijewicz, Instytut Nauk
Politycznych, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski
14.45
Poczęstunek
Po każdym wykładzie będzie możliwość zadawania pytań i dyskusji.
Download