Islam

advertisement
Islam
Czym jest Islam?
Islam to religia monoteistyczna, druga na
świecie pod względem liczby wyznawców po
chrześcijaństwie.
Świętą księgą islamu jest Koran, a zawarte w
nim objawienie ma stanowić ostateczne i
niezmienne przesłanie Boga do ludzi. Islam
błędnie określany jest jako‚mahometanizm’.
Historia
W VII wieku n.e. na terenie Półwyspu Arabskiego
powstała nowa monoteistyczna religia - islam. Jej
założycielem był Mahomet - jeden z najważniejszych
reformatorów religijnych w dziejach świata. Urodził się w
570 roku i od wczesnych lat dziecięcych był sierotą. Gdy
poślubił bogatą wdowę - Chadżidzę, mógł zająć się
rozmyślaniami filozoficznymi i wtedy dopiero według
tradycyjnego przekazu objawił mu się archanioł Gabriel
nakazujący Mahometowi by ten ukazał Arabom Allaha,
który odtąd miał być ich jedynym Bogiem. Sam Mahomet
- pierwszy prorok, nazwał nową religię islamem - czyli
"podporządkowaniem" samego siebie Bogu. Była to
religia o bardzo dużej sile oddziaływania.
Najbardziej podatna na nową religię była miejska biedota,
natomiast bogate rody, które rządziły Mekką - miastem, w którym
początkowo Mahomet głosił nową religię przyjmowały islam z
oporem. Z powodu grożącego Mahometowi niebezpieczeństwa
musiał w 622 roku uciekać z Mekki i schronić się w leżącej
nieopodal Medynie. Ten przełomowy moment w życiu Mahometa
został uznany przez wyznawców islamu za początek ich ery
chronologicznej i został nazwany hidżrą. Lata od czasu ucieczki z
Mekki do Medyny Mahomet poświęcił walce o zjednoczenie
wszystkich plemion arabskich. Jego starania zakończyły się
sukcesem i powstaniem państwa, które obejmowało terytorium
całego Półwyspu Arabskiego. Następcy Mahometa - zwani kalifami
- rozprzestrzeniali religię poza Półwysep Arabski. To właśnie oni
rozpoczęli podboje, które doprowadziły do powstania olbrzymiego
państwa rozciągającego się od wybrzeży Oceanu Atlantyckiego po
rzekę Indus.
W dość krótkim czasie muzułmanie
podporządkowali swej władzy tereny Syrii (636638), Egiptu (640-642) i Mezopotamii (639-646). W
tym też okresie nastąpił upadek perskiego
imperium rządzonego przez dynastię Sasanidów. W
następnych latach Arabowie podbili całą Afrykę
Północną i Hiszpanię. Ich próba zajęcia Galii została
udaremniona w bitwie pod Poitiers (czyt. puatie),
która miała miejsce w 732 roku. Na wschodzie
Arabowie zajęli duże tereny Azji Środkowej
docierając do Indii i zbliżając się do granic Chin.
Prawa religijne
Najważniejszą i świętą księgą islamu jest Koran, który jest
zbiorem nauk objawionych Mahometowi przez Boga a
także zbiorem podstawowych praw. W Koranie zawarte są
zasady, którymi powinni kierować się wyznawcy islamu
oraz ich obowiązki. Znajduje się tam także historia wiary
muzułmańskiej. Inne źródło praw stanowią tzw. "hadisy" czyli słowa Proroka Mahometa, jego własne poglądy. On
sam odróżniał to co było jego własnymi poglądami od
tego co zostało mu przekazane przez Boga. Nie uznawał
się za osobę nieomylną, a jedynie za ostatniego z
proroków, do których według islamu należeli także
Abraham i Jezus.
Najważniejszym zakazem zawartym w Koranie jest
odstępstwo od wiary muzułmańskiej, zaś podstawowe
obowiązki wiernych zawierają się w tzw. pięciu filarach
wiary:
1. Wyznanie wiary,
2. modlitwa odmawiana pięć razy dziennie w określonych
porach, z twarzą zwróconą w stronę świętego miasta
islamu - Mekki,
3. jałmużna,
4. posty w przepisanych dniach (szczególnie w okresie
postnego miesiąca - ramadanu),
5. pielgrzymka do świętego miasta przynajmniej raz w
życiu.
Ważne miejsce w religii muzułmańskiej
zajmuje koniec świata, czyli tak zwany
Dzień Ostatni, który nadejdzie w momencie
gdy Bóg tak zechce. Świat ulegnie wtedy
zagładzie, natomiast ludzie poddani
zostaną ostatecznemu sądowi, z którego
wyniknie czy trafią do raju czy do piekła.
Miejsce w raju zapewnione mieli ci, którzy
polegli w czasie dżihadu walcząc za wiarę.
Muzułmanie uznają za święte
teksty także inne istniejące
przed Koranem księgi
objawione, do których
zaliczają się: "Zwoje", "Tora",
"Psalmy" oraz "Ewangelie".
"Zwoje" zostały według
tradycji objawione
Abrahamowi, "Tora"
Mojżeszowi, "Psalmy"
Dawidowi, natomiast
"Ewangelie" Jezusowi. Za
wzór życia lub za swój kodeks
postępowania uznają
muzułmanie sunnę, na którą
składa się Koran wraz z
hadisami.
Co islam mówi na temat Jezusa, syna
Marii?
Muzułmanie szanują Jezusa i uważają go za
jednego z największych Proroków i wysłanników
Allaha. Nigdy nie mówią o Nim po prostu „Jezus”
ale zawsze dodają zwrot „pokój z nim”.
Koran potwierdza Jego urodzenie z dziewicy i
cały rozdział Koranu (sura) jest zatytułowany
Maria [Miriam].
Hadżdż
Pielgrzymka do Mekki jest obowiązkiem tylko tych, którym
pozwala na to sytuacja finansowa i zdrowie. Każdego roku
ponad 2 miliony muzułmanów ze wszystkich stron świata
odwiedza Mekkę. Daje to unikalną szansę spotkania
przedstawicieli wielu narodów w jednym miejscu. Pielgrzymi
noszą specjalne okrycia, proste szaty, które zacierają różnice
klasowe i kulturowe, tak aby wszyscy stali się równi wobec
Boga.
Obrządki Hadżdż, pochodzące od
Abrahama zakładają:
• siedmiokrotne obejście wokół Kaby (świątynia
Abrahama),
• siedmiokrotne przejście pomiędzy górami Safa i
Marła (jak zrobiła to Hagar, żona Abrahama,
szukając wody),
• wspólny pobyt na skraju szerokiej równiny Arafat
(pustynnej przestrzeni nieopodal Mekki)
• oraz zjednoczenie się w prośbach o przebaczenie
Allaha.
Pracę wykonały:
• Paulina Pytlakowska
• Aleksandra Smętek
• Izabela Sotomska
Kl. III Gimnazjum w Zaborowie
Nauczyciel religii :
Ks. Robert Karolak
Bibliografia
• pl.wikipedia.org
• http://www.bryk.pl/wypracowania/historia/%
C5%9Bredniowiecze/4857powstanie_i_rozw%C3%B3j_religii_muzu%C5
%82ma%C5%84skiej_islamu.html
• http://www.islam.org.pl
Download