Mahomet - biografia, życiorys

advertisement
Mahomet - biografia, życiorys
Powszechnie przyjmuje się, że Mahomet na świat przyszedł 20 kwietnia
571 roku. Wywodził się z plemienia Kurajszytów, a ci pochodzili z rodu
Haszymidów. Byli oni handlarzami mieszkającymi w Mekce.
Życie doświadczyło Mahometa już na początku jego drogi. Ojciec
proroka zmarł, nim ten się narodził. Matka również osierociła go bardzo
wcześnie – kiedy miał zaledwie sześć lat. Na początku wychowaniem
twórcy islamu zajął się dziadek, a następnie wuj – zamożny kupiec.
Dalsze jego losy nie obfitowały już w tak dramatyczne przeżycia.
Mahomet podjął pracę, jako pomocnik karawan. W ten sposób poznał
swoją pierwszą żonę, Chadidżę, która go zatrudniała. Kiedy kobieta
owdowiała, postanowiła wyjść właśnie za niego. Prorok się zgodził.
Można powiedzieć, iż ich małżeństwo było udane. Żona wspierała męża
w jego misji. Była jedną z najgorętszych wyznawczyń islamu, która
zawsze dzielnie przy nim stała.
Prorok, wedle swego zwyczaju, jeden miesiąc w roku poświęcał na
rozmyślania w jaskini o nazwie Al-Hira. To właśnie podczas ramadanu
doznał on pierwszego objawienia. Ukazał mu się Dżibril, archanioł,
który przekazał Mahometowi kilka wersów „Koranu”. Prorok miał je
zapamiętać i recytować. Tak też się stało. W serii kolejnych objawień,
stopniowo Dżibril objawiał mu kolejne części księgi. Widzenia były
częste i odbywały się w różnych miejscach, nie tylko w Al-Hirze. Na tym
się jednak nie skończyło przekazywanie wytycznych co do zasad nowej
religii. Mahomet bowiem doznał wniebowstąpienia, podczas którego
sam Allah ukazał mu obrzędy, jakie muzułmanie powinni wypełniać.
Islam zaczął się rozprzestrzeniać. Początkowo przyjęli go jedynie ludzie
z najbliższego otoczenia proroka. Z czasem przybywało do niego po
nauki coraz więcej uczniów. Taki obrót spraw zaczął niepokoić
możnych mieszkańców Mekki. Nie podobało im się, że pewien
mężczyzna głosi, iż bóg jest tylko jeden i wszyscy wyznawcy są przed
nim równi. Nie uważali bowiem, iż między nimi a warstwami ubogimi
można postawić znak równości. Co więcej, obawiali się o swoje majątki.
Rozpoczęły się prześladowania o podłożu religijnym.
Mniej więcej w roku 614 muzułmanie wyemigrowali, aby nie paść ofiarą
nagonki, którą rozpoczęli przeciwnicy islamu. Kilka lat później, w roku
622, wyznawcy Allacha udali się do Medyny, gdzie zostali dobrze
przyjęci. Mieszkańcy Mekki nie zapomnieli o Mahomecie, który
chwilowo zniknął im z pola widzenia. Dwa lata później rozpoczęły się
walki, z których pierwsza miała miejsce pod Badr. Gmina muzułmańska
została bardzo osłabiona. Wielu mężczyzn zginęło i pozostawiło swe
rodziny bez opieki. Żadna ze stron nie miała już ani siły ani ochoty
walczyć. W związku z tym w roku 628 zawarto pokój. W roku 632
Mekka uległa wpływowi Mahometa.
Prorok Mahomet zmarł 8 czerwca 632 roku.
Download