Rodowód Jezusa Chrystusa wg Ewangelii Mt 1,1 – 17

advertisement
Rodowód Jezusa Chrystusa wg Ewangelii Mt 1,1 – 17
- to klucz na progu Ewangelii dla potomstwa Abrahama do skarbca trzech wartości utraconych przez Adama i Ewę;
- to trzy bramy, przez które mamy wkraczać, by odzyskać te wartości po grzechu Adama i Ewy w raju.
Co uderza w tekście rodowodu? Nosi on znamiona klejnotu kunsztownie przemyślanego. Mówi o całej historii zbawienia, ale z tej sceny
wydobywa – niczym reflektor teatralny – trzy momenty:
1
Spełnienie obietnic złożonych w życiu Abrahama i Sary, a dotyczą one sfery
poczęcia
dzieci. Już w raju szatan tę sferę wyrwał z „rąk”
Stwórcy. Poczęte dzieci nie są już wewnętrznie dziećmi Boga… Na przykładzie historii Abrahama i Sary Bóg Ojciec uczy narody, jak ta sfera – sfera
poczęcia może i powinna wrócić do Boga – Stwórcy….
2 Spełnienie obietnic dotyczących
władzy,
a złożonych dla nas w życiu Dawida – króla. Chodzi o wyeliminowanie z władzy ludzkiej szatana
- patologii przemocy. Obietnicę tę spełni Syn Boży – Jezus w krzyżu i zmartwychwstaniu.
3
Przez fakt niewoli babilońskiej Izrael jest leczony z patologii posiadania.
Pozornie się posiada świat dóbr materialnych – nieutracalne są
jedynie dobra Bożych obietnic, czyli Duch Święty…
Osoby wymienione w rodowodzie – trzy razy po 14 – są tylko nośnikami teologii liczb: 14 – to 10 + 4, czyli sedno misji Mojżesza

oraz misji Jezusa Chrystusa 4 ewangelii. I Mojżesz i Jezus Chrystus wyprowadzają ludzi spod władzy zła (szatana). Jutrzenka
staje się Dniem. Oby w naszych umysłach i sercach przez Ewangelię Mt
Download
Random flashcards
Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards