W poszukiwaniu raju

advertisement
W POSZUKIWANIU
RAJU
W tej prezentacji udamy się
w krótką wędrówkę do
pewnej krainy. Jednej, ale
widzianej oczyma wielu
kultur. Miejsca doskonałego,
gdzie dzień i noc stanowią
jedno a śmierć oddała się we
władanie życiu.
CHRZEŚCIJAŃSTWO
 Chrześcijanin zna dwa miejsca wiecznej
szczęśliwości:
Niebo- miejsce o którym niewiele wiemy, bo jak
powiedział sam Bóg „Ani oko nie widziało, ani ucho
nie słyszało, ani serce człowieka nie zdoła pojąć, jak
wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go
miłują”. To czego możemy być pewni, to fakt że jest
to kraina wiecznego szczęścia.
Drugim zaś, jest ogród Eden
„A zAsAdziwszy ogród w EdEniE nA
wschodziE…”
 Eden z greki oznacza „ogród rozkoszy”.
Ta geograficzna nazwa raju odpowiada
mezopotamskiej nazwie „edinu”równina/step. Jak podaje Biblia, to
miejsce narodzin pierwszego człowiekaAdama i Ewy, ogród tak wspaniały i
nieskalany w którym życie w szczęściu
niemiało końca.
„ i tAk upłynĄł wiEczór i porAnEk…”

W Biblii nie spotykamy się z dokładnym opisem Ogrodu
Eden, wiemy że rosły tam „ …wszelkie drzewa miłe z wyglądu
i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego
ogrodu i drzewo poznania dobra i zła…”, oraz że wypływała z
niego „ …rzeka, aby nawadniać ów ogród…”. Możemy
jednak przeczytać jak wyglądał pierwotny świat jeszcze przed
stworzeniem pierwszego człowieka.
 Jednym z ciekawszy wersów, jest ten mówiący o stworzeniu nieba:
„ …<<Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj oddzieli ono
jedne wody od drugich>> Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody
pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem…”
Kiedy wczytamy się w ten wers, zauważymy pewną pozorną
niezgodność: mianowicie, wynika z niego, że woda znajdowała się pod i
nad niebem.
Jest to jednak zgodne z prawdą. Nad naszymi głowami w atmosferze,
a dokładniej w troposferze, w stanie gazowym znajduje się tyle wody,
że gdyby spadła ona na powierzchnię ziemi to cała ziemia pokryta
byłaby warstewką wody o grubości ok. 25 mm.

Warte uwagi jest również stworzenie Ewy- pierwszej kobiety.
Najpierw Bóg stwarza mężczyznę z „prochu ziemi”, następnie zaś
sprawia, że mężczyzna zapada w sen i z jego boku wyjmuje żebro.
Z ów żebra, Bóg „zbudował niewiastę”. Mimo tego opisu
biblijnego z anatomii wiemy, że zarówno mężczyzna jak i kobieta
mają tyle samo par żeber.
To zjawisko również możemy wyjaśnić w pewien naukowy sposób,
ponieważ kości żeber ssaków mają silną zdolność do regeneracji.
Islam
Ta sama grafika,
przedstawiająca raj w
religii chrześcijańskiej i
religii islamu, nie jest
przypadkiem. Moim
źródłem wiedzy w kwestii
tych dwóch religii, są dwie
święte księgi: Biblia i
Koran. Każdy kto miał z
nimi do czynienia,
zapewne dostrzeże
łączące je podobieństwa.
Niektóre z podobieństw:
 Liczba w ciągu których Bóg stwarza świat:
„Bóg stworzył Niebo i Ziemię w sześciu dniach…”
 Początkowy chaos:
„Obrócił wzrok swój na niebiosa, które były tylko mgły gromad, i
rzekł niebu i ziemi: Bądźcie posłuszne…”
 Adam i Ewa:
„Powiedzieliśmy Adamowi: mieszkaj w raju z twoją małżonką…”
 Drzewo które sprowadziło grzech na człowieka:
„Używaj owoców które tam rosną […] lecz nie zbliżaj się do tego
drzewa…”
„ CzŁowiek pojĄc nie moŻe ,Jak oko jego
BĘdzie zAchwyconE…”

Drogowskazem dla wyznawców islamu jest również sunnaczyli tradycja. W niej również znajdziemy opis miejsca, które
przypadnie w udziale bogobojnym. Dowiadujemy się z niej
min., że opiekunem raju jest anioł Ridwan, a odległość
między dwiema bramami raju jest równa drodze z Mekki do
Basry.
W przeciwieństwie do Biblii, Koran nieco więcej zdradza nam na
temat życia po śmierci. Nadal jest to oczywiście miejsce owiane
tajemnicą, jednak w tej świętej księdze, możemy znaleźć kilka
obrazów opisujących to miejsce:
 Ogrody:
„Ci którzy się boją sądu otrzymają w nagrodę ogrody”
„One będą przyozdobione gaikami”
„Z każdego będą wytryskiwać źródła”
„W każdym z nich rosnąć będą rozmaite owoce…”
Przyjemności:
„…leżąc na kobiercach podszywanych złoto-głowem, używać będą
żądz swoich wszelkich wygód.”
„…spoczywać będą na zielonej murawie i wspaniałych łożach.”
„Oni spoczywać będą na łożach ozdobionych złotem i kamieniami”
„…który im przygotował ogrody […] gdzie kosztować będą wiecznej
rozkoszy.”
 Hurysy- piękne, doskonałe małżonki:
„Tam będą młode dziewice z skromnym wzrokiem, których piękność
nie skaził nigdy żaden człowiek ani duch.”
„One są podobne do hiacyntów i pereł”
„Huryski przecudnej piękności, ożywiać będą ten przybytek”
„Dziewice te z pięknymi czarnymi oczyma…”
Buddyzm
Zupełnie odmienną wizję tego
doskonałego i pięknego miejsca,
przedstawia Buddyzm. Żeby
zrozumieć idę szczęścia w tej
kulturze, musimy pozbyć się
zakodowanych w naszej głowie
obrazów.
Czym jest buddyzm?
 Często możemy się spotkać z przedstawianiem tej azjatyckiej
tradycji jako filozofii, wydaje się, że zupełnie brak w niej wymiaru
religijnego. Jak jest w rzeczywistości?
W swej analizie, socjolog Rahael Liogier rozszerza definicję słowa
„religia”. Przez religię rozumie on spójny system objaśniający światczłowiek ma jakieś przeznaczenie, bądź może uzyskać obietnicę
zbawienia). Przy tak zdefiniowanym pojęciu, buddyzm jest religią w
pełnym znaczeniu tego słowa.
Dusza czyli „JA”
Przyzwyczajenie jesteśmy ( jeśli można ująć to w ten sposób), do
posiadania własnej osobowości. Moje „JA” zawsze nam towarzyszy,
za jego pomocą identyfikujemy się z pośród reszty. Tą koncepcję
zupełnie odrzuca jednak buddyzm.
W tej wierze zaprzecza się, że ktokolwiek lub cokolwiek posiadaj
niezmienne, trwałe, własne „JA”. To co postrzegamy jako
indywidualne, w tej religii jest nieustannie zmieniającą się kombinacją
pięciu składników: cielesności, odczuwania przyjemności, wyobrażeń,
dobrowolności, świadomości
Wszystko płynie
W myśli buddyjskiej spotykamy się teorią „Wiecznego Powrotu”.
Każdy świat przechodzi kolejno cykl powstawania, trwania,
przemijania i nieistnienia.
Światy znikają, w ich miejsce pojawia się pusta przestrzeń. Siłą
tworzącą nowy świat jest wiatr, który wciąż wzrasta na sile. Wiatr ten
powstaje dzięki sile wynikającej z uczynków istot żyjących w świecie
zaginionym. To wszystko jest jak wciąż przesuwającym się, płynącym
potokiem.
Nirwana- rozproszenie
W świecie który wciąż się zmienia- płynie, nie możemy mówić o raju jako
miejscu. Dlatego pojawia się pojęcie Nirwany.
Celem do którego dążą wyznawcy Buddyzmu jest osiągnięcie stanu, w
którym wszystko co składała się na jego jestestwo ulega zniszczeniu i w
ten sposób przerwany zostaje ciąg ciągłego odrodzenia.
Osiągnięcie nirwany wymaga unicestwienia w sobie nienawiści, żądzy,
błędnych poglądów, aż do momentu przezwyciężenia świata i –z chwilą
śmierci- przejścia w stan nirwany.
staroŻytna grecja
Poznaliśmy wierzenia współczesnych
nam ludzi. Spojrzeliśmy ich oczyma
na miejsce którego tak pragną. Na
koniec, cofnijmy się w przeszłość i
poznajmy wizję raju według
starożytnych Greków.
Bądź cnotliwy
Wierzenia starożytnych Greków to mnogość bóstw,
pół bogów, mitów i krain. Wiedza na temat tej kultury,
którą zdobywa się w szkołach, to jedynie niewielka
kropla w oceanie wiedzy. Równie szeroki jest temat
zaświatów, o którym teraz wspomnę kilka słów.
Dwie Krainy
Po śmierci i przepłynięciu rzeki Styks, dusza ludzka stawała przed
trybunałem trzech sędziów: Radamantysa- który miał pieczę nad
duszami Azjatów, Ajakosa- sądzący Europejczyków i Minosa- który
zajmował się resztą świata. Po wydaniu wyroku wiadomo było gdzie
trafi dusza. Ponieważ w temacie prezentacji mowa jest o
poszukiwaniu miejsc szczęśliwych, nie będziemy wspominać tutaj o
potępieńcach.
Elizjum i Wyspy Szczęśliwe
Co ciekawe w kulturze greckiej możemy odnaleźć coś na kształt
inkarnacji. Elizjum było osobną krainą, którą zarządzał Kronos. Trafiali
tam tylko wybrańcy, ludzie bezwzględnie prawi, którzy mogli też w
każdej chwili wrócić na Ziemię, czyli narodzić się ponownie. Dusze
którym trzykrotnie udało się powrócić na ziemię i za każdym razem
wiedli tak samo prawe życie, dane było trafić na Wyspy Szczęśliwemiejsce ostateczne, gdzie dusze cieszyły się błogim spokojem.
Źródła
 „Mity Greków i Rzymian”- Wanda Markowska
 „Biblia Tysiąclecia”- wydawnictwo Pallottinum 2002
 „Koran”- z arab. przekł. Jana Murzy Tarak Buczackiego
 „Co to jest islam?: Książka dla dzieci i dorosłych- Tahar Ben Jelloun
 Wikipedia
 http://ps-po.pl/2012/05/03/pytania-do-biblii-upadek-pierwszychludzi-i-kara/
 https://www.wlin.pl/rola-wody/mapa/04-woda-w-atmosferze/
 Wikipedia- wolna encyklopedia
 Google- grafika
Download