buddyzm

advertisement
Buddyzm
Kim był Budda?
Tak naprawdę nazywał
się
Siddhartha Gautama.
Żył około 563-483 lat
p.n.e.,
w Indiach.
Budda był księciem. Rodzice
Gautamy byli bogaci.
Chronili swojego syna przed
złem całego świata. Po raz
pierwszy okrucieństwo ujrzał
w wieku 29 lat.
Pragnął dowiedzieć się dlaczego
istnieje tyle nieszczęścia.
Udało mu się to dzięki medytacji.
Jego wyznawcy nazwali go Buddą
(oświeconym).
Czym jest Buddyzm?
Buddyzm był pierwszym
systemem filozoficznoreligijnym, który został oparty
na zasadach braterstwa
i miłości bliźniego.
Budda konieczność pośredniczenia
kapłanów między bogami
a ludźmi uznał za zbędną.
Uważał że bogowie nie mają
wpływu na rozwój, cierpienie,
doskonalenie się i podejmowane
przez nas decyzje.
Budda obserwując cierpiących
ludzi, doszedł do przekonania,
że ludzie cierpią z własnej
winy. Pragną miłości, władzy
i bogactwa, co czyni ich
nieszczęśliwymi.
By uwolnić się od cierpienia
musimy uwolnić się
od pożądania i osiągnąć
stan spokoju, nicości zwany
nirwaną.
Nirwanę możemy osiągnąć
poprzez postępowanie
ośmiokrotną ścieżką:
doskonałego zrozumienia,
doskonałych celów, mowy,
działania, sposobu życia,
wysiłku, myślenia i medytacji.
Buddyści wierzą w reinkarnację
(po śmierci wszyscy zostajemy
ponownie urodzeni w nowych
ciałach). Ale przebieg naszego
życia zależy od karmy
(sposobu, w jaki
zachowywaliśmy się w tym
i poprzednich życiach).
Cztery prawdy buddyzmu
Cierpienie stoi u początku życia;
Przyczyną cierpienia jest
pragnienie zdobycia władzy
i bogactwa;
Reinkarnacja;
Cierpienie można usunąć poprzez
wyzbycie się pragnień.
Buddyzm na Ziemi
Na świecie można spotkać około 300
milionów wyznawców buddyzmu : 200
tysięcy w Europie, 200 tysięcy w Ameryce
Północnej, 500 tysięcy w Ameryce
Łacińskiej, 300 tysięcy w byłym ZSRR.
Najwięcej wyznawców mieszka na
Cejlonie, w Birmie, Tajlandii, Japonii,
Korei i Chinach. Do Polski buddyzm
przybył w latach siedemdziesiątych
ubiegłego wieku.
Moja opinia na temat Buddyzmu
Zdecydowałam się na prezentacje
Buddyzmu ponieważ religia ta (oprócz
chrześcijańskiej) wydaje się najbliższa
moim poglądom. Nauki buddyjskie mają
na celu pomóc ludziom się rozwijać.
Buddyści nie zmuszają innych
do nawrócenia się, starają się
za to udostępnić buddyjskie nauki
wszystkim zainteresowanym.
Każdy bez względu na narodowość, kolor
skóry czy religię może wyznawać
buddyzm, medytować i korzystać z nauk
Buddy.
Świątynia buddyjska,
Nepal
Flaga buddyjska.
Stupa, dolina Marsyangdi,
Nepal
Świątynia buddyjska w okolicach
Bhraka, Nepal
Historyczny park
Sukhothai
Bibliografia
„Szkolna Encyklopedia”
John Farndon
COLLINS, Warszawa 2004
„Moje otoczenie, Historia
i społeczeństwo, kl.6,
podręcznik cz.1,”
J.Machnicki, G.Liebrech,
J.Wołowiec
MAC, Kielce 2001, wyd. 2005
THE END
Dziękuję
za uwagę!
Download