buddyzm - Oblicza Dialogu

advertisement
BUDDYZM
"Nauka Przebudzonego"
Czym jest Buddyzm?
To nonteistyczny system filozoficzny i
religijny, został oparty na zasadach
braterstwa i miłości bliźniego
Kim był Budda?
Tak naprawdę nazywał
się
Siddhartha Gautama.
Był założycielem buddyzmu i twórcą podstawowych jego
założeń urodził się w rodzinie panującej w niewielkim
królestwie na pograniczu indyjsko-nepalskim. Tradycyjna
historia powiada, że w dzieciństwie starano się go
uchronić przed wpływami świata zewnętrznego, jednak w
wieku 29 lat doznał wstrząsu ponieważ po raz pierwszy
zobaczył okrucieństwo tego świata , zauważyl że starość
i choroby oraz śmierć są nieodłaczna częscią życia…
.
.
Pragnął dowiedzieć się dlaczego
istnieje tyle nieszczęścia.
Udało mu się to dzięki medytacji.
Jego wyznawcy nazwali go Buddą
(oświeconym).
Budda konieczność pośredniczenia
kapłanów między bogami
a ludźmi uznał za zbędną.
Uważał że bogowie nie mają
wpływu na rozwój, cierpienie,
doskonalenie się i podejmowane
przez nas decyzje.
Budda obserwując cierpiących
ludzi, doszedł do przekonania,
że ludzie cierpią z własnej
winy. Pragną miłości, władzy
i bogactwa, co czyni ich
nieszczęśliwymi.
By uwolnić się od cierpienia
musimy uwolnić się
od pożądania i osiągnąć
stan spokoju, nicości zwany
nirwaną.
Nirwanę możemy osiągnąć
poprzez postępowanie
ośmiokrotną ścieżką:
doskonałego zrozumienia,
doskonałych celów, mowy,
działania, sposobu życia,
wysiłku, myślenia i medytacji.
Buddyści wierzą w reinkarnację
(po śmierci wszyscy zostajemy
ponownie urodzeni w nowych
ciałach). Ale przebieg naszego
życia zależy od karmy
(sposobu, w jaki
zachowywaliśmy się w tym
i poprzednich życiach).
Cztery prawdy buddyzmu
Cierpienie stoi u początku życia;
Przyczyną cierpienia jest
pragnienie zdobycia władzy
i bogactwa;
Reinkarnacja;
Cierpienie można usunąć poprzez
wyzbycie się pragnień.
Buddyzm na Ziemi
Najwięcej wyznawców mieszka na Cejlonie,
w Birmie, Tajlandii, Japonii, Korei i
Chinach. Do Polski buddyzm przybył w
latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku.
Buddyzm nie jest religią
„księgi”
Co to znaczy?
Przez długi czas nauki buddyzmu były
przekazywane ustnie. Dopiero po
jakimś czasie je spisano, ale księgi te
nie są przedmiotem takiego kultu jak
to znamy w judaizmie,
chrześcijaństwie czy też islamie.
Częściej traktuje się je jako
„instrukcje”
Zbiór świętych ksiąg określany jest
mianem Tipitaka czyli Trójkosz lub
Trzy Kosze. Tipitaka jest spisana w
języku pali.
Obecnie Tipitaka składa się z:
Vinaya Pitaka – zbiór klasztornej
dyscypliny
Sutta Pitaka – zbiór sutt czyli tekstówmów Buddy
Abhidhamma Pitaka – zbiór tekstów
dotyczących wyższej nauki
Za święte uznawane są także teksty
nie wchodzące w skład Tipitaki i
napisane znacznie później, jednak
Tipitaki dotyczące. Są to:
Komentarze
Subkomentarze
Kanoniczne teksty
Kroniki i historyczne sprawozdania
Żywoty Buddy
Wiele jest w buddyzmie
tekstów uznanych za święte
jednak Tipitaka (Kanon
Palijski) jest uznawany za
rdzeń.
HINDUIZM
Czym jest Hinduizm ?
Jest to określenie zbiorcze na grupę
wierzeń religijnych, wyznawanych
głównie na Półwyspie Indyjskim.
To najbardziej elastyczna religia,
łącząca różne sprzeczności. Brak
w niej ustalonej hierarchii lub
kanonu zasad moralnych, brak
jednolitego kultu, dogmatów lub
założyciela. Wielobóstwo
funkcjonuje obok wiary w jeden
Absolut.
Święta Krowa
pierwszy święty znak hinduizmu; jest
symbolem „karmicielki – Matki
Ziemi”, dlatego hindusi (nie czczą,
lecz) chronią krowy, nie jedzą
wołowiny; przejawia się tu szacunek
dla wszystkich istot żywych.
Kim jest Guru ?
Jest przewodnikiem
duchowym i
nauczycielem,
czasem czczony jako
wcielone
bóstwo. Prowadzi z
ciemności
do światła. Prawdziwy guru
ma
wpływ na swego ucznia, ale
nie wykorzystuje przewagi
i władzy nad nim. Zerwanie
kontaktu z guru jest
szkodliwe,
a wręcz zakazane.
Guru uczy np. medytacji.
Podczas modlitw pali się kadzidło,
które ma oczyścić powietrze.
Pudża jest modlitwą raczej
błagalną, niż dziękczynną – ma
wyjednać przychylność bóstwa.
Miłe bogom są rytualne
oczyszczenia, np. obmycia w
Gangesie.
Hinduizm ma ogromny zbiór
świętych pism
Wedy, składają się z czterech sanhit :
Rygwedy (hymny do dewów) – powstałej
najwcześniej
Samawedy (pieśni liturgiczne),
Jadźurwedy (formuły przy składaniu ofiar)
Atharwawedy (pieśni czarodziejskie,
wiedza zaklęć) – powstałej najpóźniej.
Wedy znaczy wiedza
Święte Księgi są bardzo obszerne. To
„oddech” Brahmana – (Absolutu).
Myśli w nich zawarte interpretują i
dostosowują do aktualnego świata
bramini, którzy tworzą najwyższą
kastę w społeczeństwie. Poznanie
pism, poszukiwanie Absolutnej
Prawdy jest konieczne, by uwolnić się
od cierpienia. Niewiedza jest
przeszkodą w uzyskaniu szczęścia.
Świętymi pismami hinduizmu są
także Upaniszady (komentarze
braminów do Wed) oraz wiele
epopej, zawierających hinduską
mitologię i opisy powstania
świata. Spisane są w
sanskrycie.
Według hinduistów święte księgi
zostały spisane przez
natchnionych przez Boga ryszich i
jako takie bezpośrednio pochodzą
od Boga.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards