Hinduizm

advertisement
Hinduizm
Wprowadzenie
Hinduizm to najbardziej elastyczna i chłonna religia, łącząca
różne sprzeczności. Brak w niej ustalonej hierarchii lub kanonu
zasad moralnych, brak jednolitego kultu, dogmatów lub
założyciela. Wielobóstwo funkcjonuje obok wiary w jeden
Absolut.
Jest jedną z najstarszych religii świata. Powstał ok.
2000 lat przed Chrystusem w Indiach, gdzie nadal wyznaje go
większość mieszkańców.
Jego wyznawców nazywa się
hinduistami. Religia opiera się na
świętych tekstach. Wyznaje ją
ok. 950 milionów ludzi na całym
świecie, głównie w Indiach (religia
ta nigdy nie dążyła do nawracania
innych ludzi, a dziś nawrócenia są
skutkiem fascynacji np. guru –
mistrzami duchowymi).
Hinduizm na świecie
Symbole
• Om (także Aum) – najświętsza sylaba w hinduizmie. Wedy
(święte księgi hinduizmu) mówią, że była to pierwsza sylaba
nowego świata. Powtarzanie tej sylaby pomaga w
harmonijnym opanowaniu umysłu z najwyższą wibracją
Brahmana – Najwyższego Absolutu.
• Garuda – mityczny ptak boga Wisznu.
Symbole
• Święta Krowa – pierwszy święty znak
hinduizmu; jest symbolem „karmicielki –
Matki Ziemi”, dlatego hindusi (nie czczą,
lecz) chronią krowy, nie jedzą wołowiny;
przejawia się tu szacunek dla wszystkich
istot żywych.
• Lotos – święta roślina hinduizmu; Wedy
głoszą, że z wyrastającego z pępka
śpiącego Wisznu kwiatu lotosu rodzi się
Brahma – pan jednego, określonego
wszechświata; po jego narodzinach
Wisznu się budzi, by otoczyć
„noworodka” opieką, aż do momentu
zniszczenia go przez Śiwę.
Nauczyciel
Zadaniem nauczyciela jest prowadzenie wiernych do poznania i
zrozumienia świętych pism. Bramini – znający je i sprawujący kult
– stali się uprzywilejowaną klasą społeczną. Są wybrani do tej roli
od powstania wszechświata, dlatego przypisuje się im szczególne
zdolności, np. przepowiadanie przyszłości, co sprzyja powstawaniu
horoskopów, wróżb z gwiazd, itd.
Nauczyciel
• Guru jest przewodnikiem
duchowym i nauczycielem,
czasem czczony jako wcielone
bóstwo. Prowadzi z ciemności
do światła. Prawdziwy guru ma
wpływ na swego ucznia, ale
nie wykorzystuje przewagi
i władzy nad nim. Zerwanie
kontaktu z guru jest szkodliwe,
a wręcz zakazane.
Guru uczy np. medytacji.
Kult
• W domowych ołtarzykach również
składa się cześć bogom, składa się
ofiary(owoce, kwiaty, specjalne,
święte produkty, np. ghi-masło),
wszyscy domownicy odmawiają
modlitwy, paląc laski kadzidła na
cześć bóstwa, opiekującego się
rodziną.
Pielgrzymki
• Pielgrzymuje się do wielu miejsc związanych ze świętą rzeką
Gangesem.
• Najsłynniejsza pielgrzymka Kumb Mela odbywa się co 12 lat do
ustalonego miejsca nad Gangesem. Kulminacją jest rytualna kąpiel w
rzece.
Bibliografia
• https://pl.wiki
• http://sciaga.pl/hinduizm
• https://www.google.pl/search?q=hinduizm+p
rezentacja&client=opera&hs=0iW&biw=1366
&bih=659&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa
=X&ved=0CCUQsARqFQoTCOTJuLzZ5cgCFcPbL
Aodh7ENQw#tbm=isch&q=hinduizm
Dziękuję za uwagę.
Michał Skowroński 2B
Download