HINDUIZM - Referaty - prezentacje - ilona012

advertisement
HINDUIZM.doc
(34 KB) Pobierz
HINDUIZM
Hinduizm jest najstarszą religią, co czyni ją trzecią religią świata, którą wyprzedzają tylko
chrześcijanizm i islam. To podróżnicy zaczęli używać określenia hindus w stosunku do
ludności zamieszkującej tereny na północy Indii wzdłuż rzeki Ganges, na których to narodziła
się ta religia. Oprócz Indii hinduizm należy, do głównych religii w Pakistanie, Sri Lance, Bali,
Mayanmar a także w niektórych krajach Ameryki Południowej. Hinduizm nie ma założyciela –
jego początki sięgają 1500 r. p. n. e. na tereny dzisiejszych Indii. Początkowo była to
politeistyczna i rytualistyczna religia – liczne i zróżnicowane obrzędy były odprawiane przez
głowy rodzin lub plemion. Wraz z upływającym czasem rytuały stawały się bardziej złożone i
odprawiać je musieli specjalnie przygotowane do tego osoby – kapłani. To w tym czasie
powstały Wedy – święte księgi hinduizmu, które to są źródłem wiedzy o świecie ludzi i bogów,
będące wówczas dla kapłanów również źródłem wiedzy pomocnym w odprawianiu obrzędów
religijnych.
Jest to religia mówiąca o tym, że los człowieka i jego przeznaczenie są uzależnione od
całego wszechświata, są z nim z nim ściśle związane. Człowiek rodząc się na ziemi, odbywa
wędrówkę dusz, reinkarnację, przechodzi na ziemi jedno z kolejnych wcieleń. Reinkarnacja
związana jest z panującym w Indiach podziałem na kasty, czyli grupy społeczne. W Indiach
uważa się, że tylko przez reinkarnacje, kolejne wcielenia można awansować społecznie i
przejść do wyższej kasty. Uważa się również, że właściwe wypełnianie swoich obowiązków i
zadań w życiu może ten proces przyśpieszyć. Śmierć w hinduizmie jest więc traktowana jako
przejście w kolejny stan, nie jest ona powodem do smutku ale do radości. Proces reinkarnacji
nie trwa w nieskończoność. Głównym dążeniem hinduizmu jest osiągniecie tzw. moksze,
wtedy zostaje zakończony cykl narodzin. Stan ten mogą jedynie osiągnąć tzw. bramini - płci
męskiej, są oni uznawani za najdoskonalszą postać reinkarnacji. Etap ten można osiągnąć
trzema sposobami: poprzez
karmę - czyli drogę uczynków,
dżnianę - drogę poznania,
bhaktię - drogę oddania.
Najważniejszą pozycję w hinduizmie zajmują bogowie: Brahma, Siwa,
Wisznu.
Do głównych ksiąg hinduizmu zaliczane są teksty słyszane, zwane śruti oraz
teksty pamiętne zwane smryti. Teksty słyszane - śruti, to według hinduistów zostały usłyszane
przez świętych mędrców zwanych - ryszich, a pochodziły od najważniejszych bóstw. Uznane
są za najważniejszą wiedzę objawioną, zwane również wieczna prawdą. Tekst pamiętne smryti, należą do tekstów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Do tekstów słyszanych
należą w głównej mierze Wedy, ich powstanie określa się na około 1500 - 800 rok p.n.e. Ze
względu na swój specyficzny język i styl dla przeciętnych wyznawców hinduizmu są one raczej
trudno zrozumiale, przeznaczone przede wszystkim dla braminów, którzy czytają je i według
nich głoszą swoje nauki. Hinduiści zawdzięczają Wedy głównie ryszim, którzy po przybyciu na
ziemie, odbiciu swojej misji, zamieniali się w gwiazdy. Wierzy się ze ryszi tekst Wedy słyszeli
od Brahmy, który jest stworzycielem świata, ich zadaniem było przekazanie tekstów bez
żadnych zmian. Hinduizm należy do religii w której wierzy się w wielu bogów. Na przestrzeni
wieków zmieniał się panteon bóstw w hinduizmie. Przejawem zmieniających się kultów jest
dziś to ze w wielu prowincjonalnych obszarach wyznaje się kult innych bóstw niż w obszarach
miejskich, gdzie hindusi stali się monoteistami i wyznają głównie kult najwyższego bóstwa Brahmana Absolut, znajduje się on najwyżej w hierarchii bóstw hinduizmu. Do bóstw których
kult obowiązuje we wszystkich odmianach hinduizmu należą: Brahma, Wisznu i Siwa.
Łączy się ich często w triadę zwaną trimurti. Brahma uznawany jest za stworzyciela świata
i jego okresów czyli - kalp, Wisznu uznawany jest za konserwatora świata a Siwa, należy do
bóstw które, powodują zagładę każdej kalpy. Brahma jest przedstawiany w hinduizmie jako
mężczyzna z brodą z czterema głowami i ramionami. Wisznu jest natomiast przedstawiany jako
młody mężczyzna w świecącym diademie, najczęściej ukazuje się go na mitycznym ptaku
zwanym Garudzie. Jest uważany za boga dobrego i życzliwego ludziom. Siwa jest bogiem, w
przedstawianym jako symbol ascetyzmu a jednocześnie jest symbolem płodności. Jest więc
bogiem mającym bardzo sprzeczne i złożone cechy. Sprawuje opiekę nad medytacjami i
jaginami, jest również patronem płodności i sił rozrodczych. Symbolem siły rozrodczej jest
fallus zwany też linga. W hinduizmie bardzo ważną role odgrywają bogowie, będący patronami
stron świata. Należą do nich: Indra, Agni, Jama, Waruna. Ważną rolę pełnią również bóstwa w
postaci zwierzęcej, Nandin, Garuda, Hanuman, Genesia.
BIBLIOGRAFIA
1. Ellinger Herbert, Hinduizm, Warszawa 1986.
2. Tokarczyk Andrzej, Hinduizm, Kraków 1997.
3. www.dotykindii.pl
4.
RAMAJANA: Epos opowiadający historię Ramy i jego miłości do Sity, jej pojmanie, długą serię
bitew i wyzwań, którym Rama musi stawić czoła aby wyzwolić ukochaną.
MAHABHARATA: Indyjska epopeja z II wieku p.n.e. Oprócz treści opowiadającej o Krisznie i
pięciu królewskich braciach zawiera utwory różnej treści, m.in. traktaty o prawie, moralności,
filozofii, teologii.
Plik z chomika:
ilona012
Inne pliki z tego folderu:



Zanieczyszczenie srodowiska.doc (4236 KB)
 chleb.doc (2218 KB)
Tożsamość Jacka Malczewskiego.doc (2315 KB)
ESTETYKA WSPÓŁCZESNOŚCI.doc (39 KB)
 kaprow.doc (67 KB)
Inne foldery tego chomika:



Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Dokumenty
fusbal kb łp
 Muzyka
Programy rozrywkowe
 SER
Download