Święta krowa - Oblicza Dialogu

advertisement
Czym jest
hinduizm???
HINDUIZM jest jedną z
najstarszych, zorganizowanych
religii!
Jest to również
jedna z
najbardziej
zróżnicowanych
i złożonych
religii, mająca
miliony bożków.
Hindusi mają
bardzo
rozwinięte
podstawy
swoich
przekonań,
organizując się
w wiele różnych
sekt.
Hinduizm na świecie :
Brahma-Stworzyciel
Vishnu- Opiekun
Shiva- Niszczyciel
Co oznacza czerwona kropka
(bindi) na czole u hindusek ???
Oznacza ochronę kobiety przez jej męża
lub ojca i przyjmuje postać czerwonej
kropki z mineralnego pigmentu. Zwyczaje
związane z bindi różnią się w zależności
od regionu - na północy Indii tradycyjnie
są oznaką kobiety zamężnej, podczas
gdy na Południu bindi stanowi bardziej
ozdobę i noszone jest często przez
młode, niezamężne dziewczyny
Hinduizm
może
być:
Monistyczny- tylko jedna rzecz
istnieje; szkoła Sankara
Panteistyczny- tylko jedna boska
rzecz istnieje, zatem bóg jest
tożsamy ze światem; Brahmanizm
Panenteistyczny- świat jest
częścią boga; szkoła Ramanuja
Teistyczny- tylko jeden bóg; różny
od stworzenia; hinduizm Bhakti
Święte Księgi
dzielą się na :
Śruti (Objawienia) a wśród nich:
●
Wedy – olbrzymi
zbiór różnorodnych
tekstów zebranych w
czterech księgach –
sanhitach (zbiory):
Rygweda,
Samaweda,
Jadźurweda,
Atharwaweda
●
Brahmany –
komentarze i
interpretacje
sporządzone do
każdej sanhity.
Zebrane
prawdopodobnie
około X-VIII w. p.n.e.
Aranjaki (Leśne księgi) –
teksty nie przeznaczone
do powszechnego
obiegu. Dalszy ciąg
komentarzy do Wed
nawiązujący
bezpośrednio do
Brahmanów.
Upaniszady –
rozprawy o treści
filozoficznej, często o
charakterze nauki
tajemnej. W dużej
mierze kontynuacja
Aranjaków. Zebrane
prawdopodobnie
około VIII-VI w. p.n.e.
Smryti (Tradycje) między innymi:
Itihasy (Epopeje) – Purany (Stare opowieści) –
teksty mitologiczne.
powstające przez
kilka wieków
począwszy od V-IV w.
p.n.e. czyli :
Mahabharata,
Bhagawadgita,
Ramajana
Sutry (Wątki) – krótkie wypowiedzi na temat ofiar,
obyczajów i zwyczajów. Sutry rozwinęły się w sastry,
jedną z nich jest Manusmryti (Prawo Manu) –
najważniejszy zbiór praw indyjskich z epoki
klasycznej, spisany, według tradycji, przez Manu –
człowieka uratowanego przez Wisznu z potopu.
Symbole hinduizmu:
Pranava (mantra) OM - sylaba uznawana
przez hinduistów za świętą. Najczystszy i
najwspanialszy dźwięk, z którego powstało
wszystko. Ma ona służyć oczyszczeniu
ducha z wszelkich złych emocji i pomóc w
osiągnięciu skupienia.
„Om mani padme hum”= „Om, klejnot, jest w kwiecie lotosu, amen”
Swastyka - jest powszechnie
stosowanym w hinduizmie symbolem
szczęścia, błogosławieństwa oraz
powodzenia. Indyjska swastyka jest
koloru czerwonego i w czterech
centralnych polach znajdują się cztery
kropki. Jest to symbol przede wszystkim
bóstwa Ganeszy
Święta krowa- zgodnie z
hinduistycznymi pismami świętymi,
krowa powinna być traktowana jako
jedna z siedmiu matek człowieka, gdyż
jako dawczyni mleka staje się jego
karmicielką, hinduiści nie czczą krów,
ale starają się im zapewnić ochronę co
przejawia się łagodnym traktowaniem.
Garuda - jedno z bóstw w hinduizmie i
buddyzmie tybetańskim. W hinduizmie
jest wierzchowcem (wahana) boga
Wisznu. Przedstawiany jest jako złoty
lub czerwony orzeł o ciele człowieka.
Teraz zapraszam do
obejrzenia kilku zdjęć
związanych z religią
HINDUSKĄ
MODLITWA!
ŚWIĄTYNIA!
STROJE!
ŚWIĘTA!
BOGOWIE!
CIEKAWOSTKI!
●
●
●
●
●
●
●
●
Religia hinduistyczna zabrania reanimacji. Narusza to ponoć pozytywną karmę –
ktoś, kto mógł się odrodzić w lepszym wcieleniu poprzez tę czynność traci taką
szansę.
Z hinduizmem wiąże się pewien obyczaj zwany sati. Nakazuje on popełnić
samobójstwo poprzez samospalenie kobiecie po stracie męża
Według hinduizmu dusza jest nieśmiertelna. Dotyczy to zarówno ludzi jak i zwierząt,
roślin i przedmiotów. Przechodzi ona serię wcieleń aż do osiągnięcia mokszy co jest
bardziej szczegółowo omówione w tym artykule w sekcji Reinkarnacja, karma i
sansara.
Według hinduizmu czas się dzieli na cztery ery, czyli jugi: Kritajugę (zwaną też
Satjajugą), Tretajugę, Dwaparajugę i Kalijugę
Piśmiennictwo zawiera hymny, filozofie, rytuały, poematy i opowiadania, na
podstawie których hindusi budują swoje poglądy.
Hinduizm postrzega ludzkość jako boskość.
Indie są mieszanką kultur, ras, języków i religii. W hinduizmie istnieje silnie
zakorzeniony system kastowy.
Wchodząc do świątyń hinduskich i meczetów, należy pamiętać o zdjęciu butów.
Dziękuję za uwagę !!!
KONIEC!
Download