Hinduizm - symbole religii i ich znaczenie

advertisement
Hinduizm - symbole religii i ich znaczenie
Pranava (mantra) OM - sylaba uznawana przez hinduistów za świętą.
Najczystszy i najwspanialszy dźwięk, z którego powstało wszystko. Jest
ona związana z hinduskim mistycyzmem. To mantra, czyli wers, bądź
sylaba. Według legend to właśnie od niej wszystko, cały wszechświat
wziął swój początek. Zadaniem wierzących jest jej ciągłe powtarzanie w
czasie medytacji. Ma ona służyć oczyszczeniu ducha z wszelkich złych
emocji i skażeń i pomóc w osiągnięciu skupienia. Zwana jest również
„akszarą” lub „omkarą”. Jest ona podstawą wielu tekstów świętych
między innymi „Om mani padme hum”, co oznacza „Om, klejnot, jest w
kwiecie lotosu, amen”. Mantra OM wyraża Wszechbyt. Zapisuje się ją
na różne sposoby.
Swastyka - jest powszechnie stosowanym w hinduizmie symbolem
szczęścia, błogosławieństwa oraz powodzenia. Indyjska swastyka jest
koloru czerwonego i w czterech centralnych polach znajdują się cztery
kropki. Jest to symbol przede wszystkim bóstwa Ganeszy (patrona
mądrości i inteligencji). Swastyka ma więc bardzo pozytywne znaczenie
w hinduizmie. Jest także symbolem dużej rangi w buddyzmie, dżinizmie
i bon. Europejczykom swastyka kojarzy się głównie jako znak
nazistowskich Niemiec i Hitlera. Centrum swastyki kojarzone jest z
bogiem Aum.
Lotos - jest jednocześnie symbolem hinduskim, jak i buddyjskim, choć
znajdziemy go we wszystkich naukach dharmicznych pochodzących z
orientalnych terenów azjatyckich. Według podań, to z lotosu wyłonił się
najważniejszy bóg - Brahma. Lotos miał zakwitnąć na pępku Wisznu.
Kwiat ten spotykamy także jako atrybut boga słońca Surji. Symbolizuje
także piękno, czystość i rozwój. W pozycji lotosu wyznawcy hinduizmu
medytują. Nazywany jest Padmą.
Ganesia - jedno z bóstw hinduizmu o postaci w połowie człowieka w
połowie słonia (głowa i trąba). Utożsamia on szczęście, nadzieję,
literaturę. Jest także najważniejszym patronem Bombaju. Symbolizuje
także pokonywanie przeszkód, mądrość, koncentrację, celowość
działań. Według mitów jest synem Parwati i Śiwy. Towarzyszą mu
szczur oraz miska z żywnością, która jest ofiarą od ludzi. Ganesia jest
bardzo grubym bogiem, co świadczy o dobrobycie. W hinduizmie
kojarzony jest bardzo pozytywnie. Na początku każdej modlitwy wzywa
się jego imię, aby pobłogosławił dążenie do jakiegoś celu. Jest „panem
ganów”, czyli bóstw podległych Śiwie.
Mandala - dosłownie oznacza „całość” bądź „koło”. Są różne jej rodzaje,
między innymi: Kali, tipura sundari, Tara, Bhuvaneswari, Chinnamasta,
Dhumavati, Tripura bhairavi, Bhagalamukhi, Matangi, Kamalatmika.
Dominuje tutaj figura trójkąta wpisanego koło, które wpisane jest w
kwadrat (w najprostszej wersji). Mandala ma kształt ściśle
geometryczny i równoboczny. Wykorzystuje się ją do pomocy w
koncentracji podczas ćwiczeń medytacyjnych.
Jantra - słowo to dosłownie znaczy „przedłużenie”. Swoją budową
przypomina mandalę. Nazywana jest Śri Jantrą lub Śri czakrą. To jeden
z atrybutów bogini Śri Lality Tripurasundari. Jej podstawą jest dziewięć
równobocznych trójkątów. Wierzchołki górne (zwrócone w stronę nieba)
oznaczają Śiwę. Te skierowane w dół symbolizują z kolei Śakti
(utożsamienie żeńskości). Jest dziewięć poziomów Jantry: sarva
anandamaya, sarva Siddhi, Sarva Rakshakara, Sarva Arthasadhaka,
Sarva Saubhagyadayaka, Sarva Sankshobahana, Sarva Aasa
Paripuraka oraz Trailokya Mohana Bhupara. Trójkąty zawarte w Jantrze
mają symbolizować Brahmana.
Innymi symbolami hinduizmu są: Bilva (drzewo bengalskiej pigwy),
Tripundra (trzy poziome linie i kropka w środku symbol umysłu), Mayil
(paw), Nandi (byk z czarnymi rogami), shatkona (w Europie znana pod
nazwą Gwiazdy Dawida).
Download