Buddyzm

advertisement
Buddyzm- założycielem był
Siddhārtha Gautama(Budda
Siakjamuni). Obrał imię
„Budda” po tym jak zaczął
głosić swoje nauki.
 Cztery
ramiona-oznaczają
miłość,współczucie,radość i
równowagę,
 Kwiat lotosu-trud dojścia do
oświecenia,
 Skóra antylopy-łagodność Buddy
Cztery Szlachetne Prawdy to podstawa nauk
buddyzmu.
Dzielą się na:
 Pierwsza Szlachetna Prawda o Cierpieniu
 Druga Szlachetna Prawda o Przyczynie
Cierpienia
 Trzecia Szlachetna Prawda o Ustaniu
Cierpienia
 Czwarta Szlachetna Srawda o Ścieżce
Prowadzącej do Ustania Cierpienia
Szlachetna Ośmioraka Ścieżka to zbiór
podstawowych zaleceń buddyzmu.
Koło Dharmy (Nauki) symbolizuje Szlachetną
Ośmioraką Ścieżkę.
 „Koło
Dharmy”
 Flaga
buddyjska
Koło Dharmy – odnosi się ono zarówno do koła
życia, składającego się z sześciu sfer
egzystencji, czyli samsary, jak i do nauczania
(ośmiorakiej ścieżki) Buddy Siakjamuniego, o
którym mówi się, że puścił w ruch Koło Dharmy.
W
większości szkół tradycyjnie pierwszym
krokiem, jaki osoba chcąca zostać
buddyst(k)ą powinna wykonać, jest przyjęcie
schronienia w Trzech Klejnotach, co jest
podstawą praktyki. Tymi klejnotami są:
 Budda
 Dharma
 Sangha
Hinajastyczny
Mahajanistyczny







Chrześcijaństwo
Powstała w I w. n. e.
Wiara w Boga
Biblia
Jezus, który jest
centralną postacią
chrześcijaństwa
Kluczowe znaczenie ma
wiara
Bóg wymierza
sprawiedliwość
Eucharystia i modlitwa








Buddyzm
Powstała ok.500 r.p. n. e.
Wiara w Buddę
System filozoficznoetyczny
Budda uważany za
wyższego od boskiego
Religia doświadczenia
Karę wymierza nam
„nasza własna karma”
Wiara w reinkarnację
Medytacje
Nauki
 Zbiory
buddyjskie:
rozmów(sutra)
 Nauki wierszowane
 Nauki oparte na silnych emocjach
 Porównania
 Powiedzenia
Tipitaka (Trzy kosze)-zbiór świętych
ksiąg.
Składa się z:
 Vinaya Pitaka – zbiór klasztornej
dyscypliny
 Sutta Pitaka – zbiór sutt czyli
tekstów-mów Buddy
 Abhidhamma Pitaka – zbiór tekstów
dotyczących wyższej nauki
1.Drzewo Bodhi-drzewo,pod którym Budda
siedział 6 lat i osiągnął oświecenie.
2.Bodhaya-miasto w Indiach. Rosło u
drzewo Bodhi.
3.Kusinagar-miejsce buddyjskich
pielgrzymek.
4.Lumbini-urodził się tu Siddhartha
Gautama.
5.Sarnath-miejsce,gdzie Budda wygłosił
swoje pierwsze kazanie.
Według nauk buddyzmu wszystkie
czujące istoty podlegają sansarze
("niekończącej się wędrówce").
Nieodłącznym elementem sansary
jest cierpienie-dukkha.
Sposobem na zakończenie
cierpienia jest ogiągnięcie
nirwany, czyli wygaśnięcie
cierpienia.
Karma oznacza dosłownie "działanie" lub
"akcja". Karma oznacza świadome działanie
wynikające z realizacji określonego celu lub
woli jego osiągnięcia oraz skutek tego
działania.
 „Jestem
właścicielem mych działań,
spadkobiercą mych działań, narodzony z
mych działań, powiązany z mymi
działaniami, me działania są mym sędzią.
Cokolwiek uczynię, prawość lub nieprawość,
stanę się tego spadkobiercą”
Medytacja jest głównym środkiem
transformacji swojego umysłu.
Ma ona dać wgląd w działanie umysłu i
możliwość rozwoju koncentracji,
jasności umysłu i pozytywnych uczuć.
Reinkarnacja – pogląd, według którego
dusza(bądź świadomość) po śmierci ciała
może wcielić się w nowy byt fizyczny.
Download