Franciszek, papiez

advertisement
Pytania dla dzieci
 Dokąd wybrała się Maryja?
 Kim dla Ciebie jest Maryja?
 W jaki sposób możesz naśladować Matkę Bożą?
 Czy jesteś przygotwany/a na przyjście Jezusa? Co jeszcze
musisz zrobić, by się lepiej przygotować?
3. Modlitwa na zakończenie
Rodzic: Prośmy teraz wspólnie za wstawiennictwem Maryi o
błogosławieństwo na nadchodzący czas oraz o to, byśmy z żywą wiarą
przeżyli nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.
Wszyscy domownicy: Zdrowaś Maryjo…
Rodzic: Niech nas błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący i
miłosierny: Ojciec i Syn, i Duch Święty, a pokój Pański niech zawsze
będzie z nami.
Wszyscy: Amen.
Zadanie dla rodziny
To już ostatnie zadanie dla nas. Zastanowimy się, w jaki sposób
możemy wzmocnić naszą wiarę i pogłębić modlitwę w rodzinie? Jak
głęboko i rodzinnie przeżyć święta Bożego Narodzenia?
Teraz jest czas na wspólną „luźną” rozmowę i „małe co-nie-co” 
Wykorzystajcie dobrze ten czas!
To bardzo cenne dla Waszej Rodziny.
Powodzenia!
___________________________________________________
Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Obornikach
Droga Rodzino!
Jest takie słowo Jezusa w Ewangelii Mateusza, które wychodzi nam
naprzeciw: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni
jesteście, a Ja was pokrzepię"(Mt 11,28). Życie często jest trudne. Także
wiele razy tragiczne - usłyszeliśmy o tym przed chwilą. Praca jest
trudem; poszukiwanie pracy jest trudem.
Pan zna trudy i ciężary naszego życia. Ale zna również nasze
głębokie pragnienie, aby znaleźć radość pokrzepienia! Pamiętacie?
Jezus powiedział: "Niech wasza radość będzie pełna" (por. J 15,11).
Jezus chce, żeby nasza radość była pełna. Powiedział to apostołom i
powtarza to nam dzisiaj.
Jest to więc pierwsza rzecz, którą chcę się z wami podzielić, a jest
to słowo Jezusa: Rodziny całego świata, przyjdźcie do mnie, a Ja wam
dam pokrzepienie, aby radość wasza była pełna. To słowo Jezusa
zabierzcie do waszych domów, nieście w waszych sercach, dzielcie się
nim w rodzinach. Zachęca nas ono, byśmy do Niego poszli, otrzymali
radość.
Franciszek, papiez
IV NIEDZIELA ADWENTU [C]
W najbardziej dogodnej porze (najlepiej w niedzielne
popołudnie) rodzina gromadzi się razem przy stole, na którym znajduje
się przygotowany wcześniej wieniec adwentowy[lub świeca]oraz Pismo
Święte. To spotkanie może przyjąć następującą postać:
1. Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego
Wyznaczona osoba zapala pierwszą świecę na adwentowym wieńcu
• Rodzic: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
• Wszyscy: Amen.
Rodzic [lub któreś z dzieci] odczytuje modlitwę do Ducha
Świętego:
Uczyń nas narzędziami twojej miłości, która udziela, pomaga i
służy. Spraw, byśmy byli wierni i zawsze gotowi na Twoje przyjście, na
Twoje w nas działanie i posłuszni Twojej woli, ile razy chcesz się nami
posłużyć dla czynienia dobra innym.
Prowadź nas Duchu Święty, i działaj w nas i przez nas w świecie
spragnionym Twojej obecności i Twego zbawczego działania. Módl się
w nas, pracuj i objawiaj w nas Twoją miłość, prosimy Cię, Duchu
Święty, przez Chrystusa Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
• Rodzic: odczytuje fragment Ewangelii wg św. Łukasza
Łk 1, 39 – 45
[Ew. św. Łukasza, rozdział 1, wersety od 39 do 45]
WSKAZÓWKA! Fragment niedzielnej Ewangelii powinno odczytać się z Pisma św
Po zakończonym czytaniu mówi:
Rodzic: Oto słowo Boże.
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.
• Rodzic: odczytuje następującą modlitwę:
Módlmy się.
Ojcze niebieski, za zwiastowaniem anielskim Niepokalana
Dziewica przyjęła Twoje odwieczne Słowo i przeniknięta światłem
Ducha Świętego stała się świątynią Bożą, prosimy Cię, spraw, abyśmy
za Jej przykładem pokornie wypełniali Twoją wolę. Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
2. Rozmowa rodzinna na temat usłyszanej Ewangelii:
Wprowadzenie do refleksji
Bóg posyła anioła Gabriela do Maryi, aby przygotować Ją na
narodzenie Syna Bożego. Maryja jest dla nas wzorem słuchania,
wypełniania powołania i działania.
Słuchać Boga, to pełnić Jego wolę. Maryja daje przykład i
wskazuje drogę do wypełnienia Bożego zamysłu. Jest dla nas także
wzorem doskonałego wypełniania powołania, które polega właśnie na
słuchaniu Boga, bardziej niż samego siebie.
WSKAZÓWKA! [Pytania są tylko pomocą – idź za natchnieniem swego serca: co
w tym tekście mówi Pan do mnie, jako rodzica? Jakie to ma znaczenie dla mojej
rodziny?]
Pytania dla Rodziców
 Jakim słowem otrzymanym od Boga żyję aktualnie?
 W jakim wymiarze powinienem dziś naśladować Maryję
przyjmującą Słowo i zanoszącą Je innym?
 Co uczynię w najbliższych dniach, aby słowo Ewangelii mogło
łatwiej stać się dynamizmem kierującym moim życiem?
 Jak jako mąż/żona, ojciec/matka mogę przekazywać moim
dzieciom tę radosną nowinę, że Bóg jest pośród nas? Czy jestem
dla nich przykładem wiary?
Download