historia tekstu nowego testamentu

advertisement
NOWY
TESTAMENT
Mateusz
Marek
Łukasz
Jan
Akty
Apostolskie
Listy św Pawła
Listy św. Piotra,
Jakuba, Jana i
Judy.
Apokalipsa
Przymierze z Mojrzeszem
Nowe Przymierze Jesusa
TEKST ORIGINALNY Nowego Testamentu (ten napisany przez autorów ewangelii)
zaginął .
My posiadamy TEKST PRIMITYWNY to znaczy najstarsze kopie tekstu oryginalnego
Datowane na około 125 d. C.
fragmenty z rozdziału 18
z ewangelii św Jana
Papirus z Rylands,
najstarszy dokument
Nowego Testamentu
Opisują sceny po
śmierci Jezusa i jego
pogrzeb (wersy 31 i
33 z jednej strony,
oraz 37 e 38 z
drugiej)
Pierwsi chrześcijanie zaczynają
spisywać ewangelie na papirusie
Papirus to roślina, która rośnie w
Egipcie i osiąga wysokość 6 metrów.
Z rośliny tej wycinano cienkie
paski.
Kładziono paski najpierw w poprzek,
potem wzdłuż
Takie płaty zszywano i tworzono
zwoje,
które osiągały do 10
metrów długości.
Zwoje były mało praktyczne.
Aby dojść do początku, albo na koniec
tekstu trzeba było koniecznie rozwinąć lub
zwinąć cały zwój.
Dla pierwszych chrześcijan bardzo ważnym było znalezienie sposobów, dla
jak najlepszego rozgłaszania i przekazywania EWANGELII.
Decydują sie na zmianę systemu.
Biorą płat papirusowy, dzielą go na cztery, rozcinają go i w ten sposób tworzą:
Zbór chrześcijański
(wspólnota), który ma
ewangelię Łukasza
Zbór chrześcijański
(wspólnota), który ma
ewangelię Mateusza
Zbór chrześcijański
(wspólnota), który ma
ewangelię Marka
Zbór chrześcijański
(wspólnota), który ma
ewangelię Jana
Kartki papirusowe, które tworzyły książkę, nie wytrzymywały zbyt długo, podczas
przechodzenia z rąk do rąk, ze zboru do zboru i bardzo często ulegały zniszczeniu.
Więc pierwsi chrześcijanie decydują sie na następny
krok
Ponieważ jest
bardziej wytrzymały
Pergamin, to skóra
zwierzęca , zwykle
lub
Która przygotowana w odpowiedni
sposób, mogła być używana do
pisania (na niej).
PERGAMIN
mógł być używany wielokrotnie
Zaprawę, zaprawdę powiadam
wam: o cokolwiek poprosicie
Ojca w moje imię, da wam to.
Ale pergamin był bardzo kosztowny
można
było
zrobić
Z jednej
owcy
dzo
1
2
3
4
Do spisania Nowego Testamentu potrzeba było 200-250 kartek
|Czyli ponad 50 owiec
Aby oszczędzić na pergaminie pisano:
BEZ ODSTĘPÓW
AKIEDYIMUMYŁNOGIPRZYWDZI
AŁSZATYIZ\AJĄŁMIEJSCEPRZY
STOLERZEKŁDONICHCZYROZU
MIECIECOWAMUCZYNIŁEMWYM
NIENAZYWACIENAUCZYCIELEM
IPANEMIDOBRZEMÓWICIEBONI
MJESTEMIEŻLIWIĘCJAPANINAU
CZYCIELUMYŁEMWAMNOGITOI
WYŚCIEPOWINNISOBIENAWZAJ
EMUMYWAĆNOGI
I WSZYSTKO DUŻYMI LITERAMI
Jaki język wybrali pierwsi chrześcijanie do napisania ewangelii
HEBRAJSKI
ARAMAJSKI
GRECKI
Języki w jakim napisano Stary Testament
Język mówiony, używany w czasach Jezusa
Język uniwersalny w tamtych czasach używany
w handlu
Pierwsi chrześcijanie wybierają język
GRECKI
 
Był to jezyk ogólnie używany przez ludzi i najbardziej rozpowszechniony (tak jak
dziś j.angielski)
Pierwsi chrześcijanie byli wyjatkowo praktyczni i konkretni: było dla nich bardzo
ważne aby ewangelia była rozgłaszana w języku najbardziej znanym.
Kiedy j. grecki został zastapiony ŁACINĄ, (około 200 roku) jako język najbardziej
rozpowszechniony, pierwsi chrześcijanie zaczynają tłumaczyć ewangelie na język łaciński.
W 380 roku św. Hieronim przetłumaczy Stary i Nowy Testament na łacinę
(tak zwana WULGATA)
Każda wspólnota miała jedną ewangelię i wymieniała się z innymi wspólnotami.
Zbór chrześcijański
(wspólnota), który ma
ewangelię Łukasza
Zbór chrześcijański
(wspólnota), który ma
ewangelię Marka
Zbór chrześcijański
(wspólnota), który ma
ewangelię Mateusza
Zbór chrześcijański
(wspólnota), który ma
ewangelię Jana
Teksty były kopiowane, po czym oryginał lub kopia była wysyłana do innej wspólnoty.
Teksty były kopiowane przez KOPISTÓW, którzy przepisywali tekst
dyktowany, albo kopiowano z tekstów oryginalnych.
Po czym kopię lub tekst oryginalny wysyłano do innego zboru.
Ewangelia narodzila się
jako sztuka do
SŁUCHANIA
Ponieważ w tamtych
czasach wiekszość
ludzi nie potrafiła
czytać.
W każdym zborze chrześcijańskim był LEKTOR.
Lektor nie tylko potrafił czytać, ale był osobą
bardzo wykształconą, ekspertem, który
interpretował ewangelię słuchaczom.
EWANGELIA przez pierwsze 4 stulecia jest
TEKSTEM ŻYWYM
Co to znaczy?
PIERWSI CHRZEŚCIJANIE
SŁUCHALI
EWANGELII
ŻYLI
PRAKTYKOWANIEM
EWANGELII
PRZEKSZTAŁCANO I
WZBOGACANO EWANGELIĘ
W ZALEŻNOŚCI OD
WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ
Rzeczą najważniejszą było DOBRO CZŁOWIEKA.
Jeśli było coś w tekście co szkodziło dobru czlowieka
zostawało zmieniane.
CZTERY EWANGELIE
Zostały zespolone w 180 roku po Chrystusie.
Dlaczego pierwsi chrzescijanie złączyli te cztery
ewangelie różniące się między sobą?
Jezusowi leży na sercu DOBRO CZŁOWIEKA.
DOBRO CZŁOWIEKA nie może być zdefiniowane jedną
regułą: zmienia się w zależności od sytuacji i jest inne dla
każdego z nas.
Kościół zrozumiał, że nauczanie Jezusa i jego przekaz,
nie mógł być kompletny w jednej tylko interpretacji
(Mateusza, Marka, Łukasza czy Jana) ale potrzebował
czterech interpretacji różnych od siebie.
Mateusz
Łukasz
Marek
Jan
Ewangelie nie opowiadają historii Jezusa
Ewangelie przedstawiają NAUCZANIE JEZUSA i jego przekaz
Z historycznego punktu widzenia nie mamy pewności co do jednego nawet
słowa rzeczywiście wypowiedzianego przez Jezusa
Weźmy na przykład „Ojcze Nasz”
Ojcze Nasz jest jedyną modlitwą, której nauczał nas Jezus
i mamy jej dwie wersje różniące sie od siebie:
jedną w ewangelii Mateusza i drugą w ewangelii Łukasza
W modlitwie „Ojcze Nasz” ważne jest to co ona zawiera, a nie dokładne słowa,
które Jezus wypowiedział.
„Ojcze Nasz” jest zobowiązaniem w naszym życiu
Ewangeliści przekazują tą samą prawdę lecz każdy
robi to w inny sposób.
Ewangelisci są wysokiej klasy literatami, świetnymi
pisarzami, przygotowani i wykształceni w dziedzinie
teologii.
Aby zrozumieć dobrze naukę,
którą Ewangelie nam
przekazują musimy:
1
2
Poznać kulturę i mentalność hebrajską i orientalną, które są odmienne
od naszych.
Poznać znaczenie FIGUR I SYMBOLI, to znaczy tych terminów
używanych w ewangeliach, ktore mają znaczenie odmienne od
powszechnychnie używanych.
1
Poznać kulturę i mentalność hebrajską i orientalną, które są odmienne
od naszych.
GĘŚ
W naszej kulturze jest symbolem GŁUPOTY
w kulturze orientalnej jest symbolem
MĄDROŚCI
LIS
w naszej kulturze jest symbolem
w kulturze orientalnej oznacza
PRZEBIEGŁOŚCI
NICOŚĆ, ZERO
Łk 13,31
„W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli Mu: "Wyjdź i uchodź stąd,
bo Herod chce Cię zabić". Lecz On im odpowiedział: "Idźcie i powiedzcie temu
lisowi: Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego
dnia będę u kresu. "
Jezus nie chce powiedzieć: „temu przebiegłemu Herodowi"
ale „idźcie i powiedzcie temu ZERU, Herodowi"
2
Poznać znaczenie FIGUR I SYMBOLI, to znaczy tych terminów
używanych w ewangeliach, ktore mają znaczenie odmienne od
powszechnie używanych.
GÓRA
W ewangeliach nazwa góry nie jest nigdy
podawana (z wyjatkiem Góry Oliwnej)
Znaczy to, że ewangeliści nie podają
nam indykacji geograficznej ale
teologiczną.
CO TO ZNACZY
GÓRA
W Starym Testamencie GÓRA to miejsce gdzie Bóg objawia się (np.Mojrzeszowi)
i jest miejscem Jego zarzadzania. Jest miejscem, ktore oznacza bliskość Boga.
W Nowym Testamencie oznacza miejsce obecności i działania Boga.
W konsekwencji, słowo GÓRA, kiedy spotykamy je w
ewangelii, znaczy że Bóg jest obecny i działa (czyni).
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA (Mt 5:1s) wygłaszane są na górze.
MORZE
Wiele czynów Jezusa miało
miejsce nad morzem (wsiada do
łodzi , zaczyna przemawiać, itd).
Lecz z ewangelii nie wynika aby
Jezus kiedykolwiek udał się nad
brzeg morza Śródziemnego,
jedyne morze Izraela.
Punkt geograficzny gdzie ma
miejsce działalność Jezusa jest
jeziorem. Jezioro Tyberyjskie
zwane też Galilejskim.
Dlaczego ewangeliści używają słowa morze, kiedy chodzi o jezioro?
Ponieważ morze w tradycji żydowskiej
reprezentuje dwa symbole.
1
2
Wyzwolenie z niewoli egipskiej: Mojrzesz poprowadził lud przez
morze, Morze Czerwone, do ziemi obiecanej (do wolności):
czyli morze oznacza uwolnienie, wyjście do wolności
Morze oznacza też granicę ze światem pogańskim (ci, którzy
zgodnie z religią są dalecy od Boga.
MORZE
Wyzwolenie zdobywamy kierując się, wychodząc (exodus) w stronę
wyłączonych i pomijanych (świat pogański).
OSOBY ANONIMOWE
„przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka,
niewidomego od urodzenia (J 9,1)
"Wówczas przyprowadzono Mu opętanego, który był niewidomy i
niemy. Uzdrowił go, tak że niemy mógł mówić i widzieć. (Mt 12,22)
Kiedy pwena osoba w ewangeliach jest bez imienia oznacza to, że
ewangelista nie chce opowiedzieć nam rzeczywistego zdarzenia
Ale akcję lub sytuację , w której
ktokolwiek czyta lub słucha Ewangelii
może zobaczyć siebie samego
ŚLEPIEC
Osoby niewidome w ewangelii, nie są
osobami, które dosłownie nie widzą
Ale osoby, które nie chcą lub nie mogą widzieć
Jezus nie przywraca im wzroku, ale OTWIERA IM OCZY
SPRAWIA, ŻE WIDZĄ TO CZEGO WCZEŚNIEJ NIE WIDZIELI
GŁUCHY
Kiedy w ewangeliach spotykamy osobę
głuchą, nie znaczy to, że nie słyszy ona
fizycznie
ALE JEST OSOBĄ UPARTĄ
Ktora nie chce słuchać lub nie chce zrozumieć
OSOBY ANONIMOWE
"A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria,
żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i
stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto,
oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". I od tej
godziny uczeń wziął Ją do siebie." (J 19, 25-27).
Ten uczeń nie ma imienia
To nie jest ulubiony uczeń Jezusa
Ale jest to model, wzór ucznia
Czyli jest takim jakimi powinni być
uczniowie Jezusa, to znaczy jakimi i my
być powinniśmy.
Takimi jakim jest wierny Jezusowi uczeń,
który gotów jest podarować własne życie
dla (za) innych.
Pęcioma
chlebami i
dwoma rybami
można nakarmić
5000 ludzi
Ewangelia opowiada bajki
Po trzech dniach
Jezus
zmartwychwstaje:
w rzeczywistości
jest ich mniej niż
trzy
NUMERY
Numery w EWANGELIACH nie mają wartości matematycznych
Lecz zawsze symboliczne
Także po polsku mówimy:
Idę przejść się parę kroków
Co znaczy, że idę na krótki spacer
2+2=4
ZNACZENIE
NUMERÓW
1
Pełność bóstwa
3
Wszystko co jest completne, totalne
Jezus mówi, ze zostanie zabity i po trzech dniach zmartwychwstanie.
Jezus umarł, jak wiemy, w piatek po południu i w niedzielę rano był już
żywy. Nie ma tu trzech dni.
Jezus chce nam powiedzieć rzecz bardziej ważną: że
zostanie zabity, lecz powróci do życia całkowicie,
kompletnie, totalnie.
5
Działanie Ducha Świetego
6
Stworzenie człowieka
szósty dzień nie oznacza dnia
kalendarzowego, ale że
epizod, o którym mowa ma
związek ze stwarzaniem
człowieka
Jeżeli nr. 6 jest sam, oznacza to
niedoskonałość
W czasie wesela w Kanie Galilejskiej było sześć stągwi, czyli
coś niedoskonałego.
8
Symbol rezurekcji, nowego narodzenia, to znaczy
życia, ktorego nawet śmierć nie jest w stanie zniszczyć
Jezus zmartwychwstał pierwszego dnia po tygodniu
7 1
dni tygodnia
8
12
40
Jest 12 rodów, z których
wywodzi się naród Izraelski
Narod Izraelski
Jedna generacja, całe życie
Jezus był kuszony na pustyni
przez 40 dni
Nie znaczy to, że Jezus miał
czterdziestodniowy pojedynek z szatanem,
którego w końcu pokonał, ale że przez całe
życie był kuszony przez diabła.
I PAMIĘTAJCIE
Nie ma niczego w ewangeliach, co
byłoby sprzeczne ze
zdrowym
rozsądkiem
Jeśli nie rozumiemy czegoś z ewangelii, to
dlatego, że nasza znajomość tematu,
nasza wiedza jest jeszcze niewystarczająca.
Download