Dzień 4. Mt 5, 13-16

advertisement
Rekolekcje radiowe „Bóg działa bez rozgłosu”
Dzień 4.
IV Tydzień rekolekcji
Mt 5, 13-16
Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już
nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata.
Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod
korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci
wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
Wprowadzenie w modlitwę.
Stając w obecności Bożej uczyńmy znak krzyża.
Wzbudźmy intencje prosząc, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny, były
skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.
Wyobraźmy sobie rozświetlone miasto położone na górze.
Prośmy w tej medytacji, abym swoim życiem przynosił chwałę Bogu.
Rozpocznijmy rozważanie Słowa Bożego.
Punkt 1. Znaczenie soli.
Jezus mówi do ludzi bardzo obrazowo i praktycznie. Sól jest znana każdemu w codziennym życiu. Smak potrawy zależy od tego, jakich użyjemy przypraw, a szczególnie soli.
Nie widać jej, bo się rozpuszcza nadając smak. Ale jest niezbędna. Jezus mówi: „Wy jesteście solą dla ziemi”. Jezus mówi także: To Ty jesteś solą dla ziemi.
Punkt 2. Światło w życiu.
Jezus przywołuje obraz światła. Światło ma świecić wszystkim, którzy są w domu. Nikt
rozsądny nie zakrywa światła, nie ukrywa go, gdy jest potrzebne. Jezus mówi
do uczniów: „Wy jesteście światłem świata”. Jakim ja jestem światłem? Czy inni ludzie
rozpoznają we mnie ucznia Jezusa?
Punkt 3. Chwała Boga.
Zadanie uczniów Jezusa to takie życie i działanie, żeby ludzie się zadziwiali mówiąc: jak
dobry jest Bóg! Mogę zadać sobie pytanie i stanąć z nim przed Jezusem: Czy gdyby ktoś
1
Rekolekcje radiowe „Bóg działa bez rozgłosu”
IV Tydzień rekolekcji
ze mną zamieszkał, nie znając mnie wcześniej i obserwował mnie przez jeden dzień, czy
jeden tydzień, mógłby powiedzieć, że jestem uczniem Chrystusa? Jak moje życie przynosi chwałę Bogu?
Zakończmy rozważanie osobista rozmową z Panem o przebiegu tej medytacji.
Odmówmy “Ojcze Nasz“.
2
Download