KURS DLA DZIENNIKARZY – KANDYDATÓW NA

advertisement
KURS DLA DZIENNIKARZY – KANDYDATÓW NA KORESPONDENTÓW
WOJENNYCH W REJONACH MISJI.
Celem głównym kursu jest przygotowanie przedstawicieli mediów do pracy
w charakterze korespondentów wojennych w rejonach misji pokojowych
i stabilizacyjnych prowadzonych poza granicami kraju.
Cel kursu uwzględnia problematykę współpracy oraz kontaktów z wydziałem
prasowym, a zwłaszcza oficerem prasowym w rejonie misji PKW, zasady
zachowania się w rejonach konfliktów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień
dotyczących bezpieczeństwa i zagrożenia minowego oraz improwizowanych
ładunków wybuchowych, jak również charakterystykę zagrożeń terrorystycznych w
połączeniu z zasadami zachowania się podczas uprowadzenia i przebywania w
niewoli.
Tematyka szkolenia praktycznego obejmuje zachowanie się podczas realizacji
materiału prasowego, filmowego, fotoreportażu w sytuacjach: ostrzału w otwartym
terenie, ataku na konwój w terenie otwartym i zabudowanym, uprowadzenia i
przebywania w niewoli, jak również podczas akcji uwalniania zakładników, nauczanie
nawyków i zachowań zwiększających bezpieczeństwo podczas sytuacji, w których
może nastąpić zagrożenie życia i zdrowia.
Część ćwiczeń praktycznych prowadzona jest w pobliskich miejscowościach w
warunkach naturalnych zbliżonych do środowiska działań zbrojnych.
Szkolenie odbywa się w terminach uzgodnionych z Departamentem PrasowoInformacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej.
Download