interesy-okreslaja-problem

advertisement
Interesy określają problem. Podstawowy problem każdych negocjacji nie polega na przeciwnych
stanowiskach, lecz na konfliktowych interesach między potrzebami, dążeniami, oczekiwaniami,
obawami a tym wszystkim, co istotne dla każdej ze stron. ciszy i spokoju. Właśnie takie dążenia i
punkty zainteresowania to interesy. Interesy motywują ludzi. Interesy to cisi aktorzy, ukryci za
wrzawą stanowisk. Twoje stanowisko wynika z decyzji, którą podjąłeś. Twoje interesy
spowodowały, że ją podjąłeś. Przykładem tego, dlaczego warto wykraczać poza stanowiska, jest
izraelsko-egipski traktat pokojowy przygotowany w Camp David w 1978 r. Izrael okupował egipski
Półwysep Synajski od wojny sześciodniowej w 1967 r. Gdy oba kraje rozpoczęły negocjacje w 1978
r., stanowiska stron były nie do pogodzenia. Izrael upierał się przy zachowaniu części Synaju. Z
kolei Egipt upierał się, że każdy cal Synaju musi być mu zwrócony. Wiele razy rysowano mapy, na
których zaznaczano możliwy przebieg granic dzielących Synaj. Takiego kompromisu Egipt nie
mógł jednak zaakceptować. Powrót do sytuacji z 1967 r. był również nie do zaakceptowania dla
Izraela. Spojrzenie na interesy obu krajów zamiast na stanowiska pozwoliło opracować rozwiązanie.
W interesie Izraela leżało bezpieczeństwo. Izraelczycy nie chcieli, aby egipskie czołgi
rozmieszczone były na granicy w każdej chwili gotowe do jej przekroczenia. W interesie Egiptu
leżała suwerenność. Synaj był częścią Egiptu od czasów faraonów. Po wielu wiekach dominacji
greckiej, rzymskiej, tureckiej, francuskiej i brytyjskiej Egipt dopiero niedawno odzyskał pełną
suwerenność i nie zamierzał oddać swojego terytorium obcemu zdobywcy. W Camp David
prezydent Egiptu Sadat i premier Izraela Begin uzgodnili plan, zgodnie z którym Synaj wracał do
Egiptu, a jednocześnie dzięki demilitaryzacji znacznych jego obszarów zapewnione zostało
bezpieczeństwo Izraela. Flaga egipska powiewać miała na całym półwyspie, ale egipskie czołgi nie
mogły być rozmieszczone nigdzie blisko Izraela. Godzenie raczej interesów niż stanowisk jest
skuteczne z dwóch powodów. Po pierwsze, dla każdego z interesów istnieje zazwyczaj kilka
możliwych stanowisk, które mu odpowiadają. Ludzie zbyt często przyjmują po prostu najprostsze z
nich, jak uczynił to Izrael ogłaszając, że chce zatrzymać część Synaju. Gdy rozważysz przeciwne
stanowiska, szukając leżących za nimi interesów, często możesz znaleźć inne stanowiska, które
zadośćuczynią nie tylko twoim, ale i ich interesom. W przypadku Synaju taką alternatywą była
demilitaryzacja. Godzenie raczej interesów niż dochodzenie do kompromisu między stanowiskami
jest skuteczne również dlatego, że za przeciwnymi stanowiskami tkwią nie tylko i wyłącznie
interesy konfliktowe.
Konflikty arabsko-izraelskie
Międzynarodowe stosunki polityczne - Kryzys Sueski
Negocjacje - analiza, planowanie, dyskusja
Negocjacje - sciaga
Negocjacje-opracowanie - Emocje
Międzynarodowe stosunki polityczne - Bitwa o wodę
Reklama

























Prawa autorskie






Reklama
Kontakt
Download