„STAROŻYTNY WSCHÓD” 1. Określ położenie geograficzne

advertisement
SPRAWDZIAN klas 5 „STAROŻYTNY WSCHÓD”
1. Określ położenie geograficzne Mezopotamii, Egiptu i Izraela (Palestyny). (Umieć wskazać
na mapie)
2. Wymień osiągnięcia Sumerów.
3. Jak wyglądało społeczeństwo Egiptu? Z jakich grup się składało?
4. Jakie funkcje pełnił faraon? (przynajmniej 5)
5. Jakie funkcje pełnili kapłani w Egipcie? (przynajmniej 5)
6. W jaki sposób Izraelici stworzyli swoje państwo? (opisać po kolei ten proces)
7. Kto jako pierwszy wynalazł pismo?
8. Kto wynalazł pismo alfabetyczne?
9. Jak nazywał się pierwszy król Izraela?
10. Opisz najważniejsze elementy religii żydowskiej (Bóg, księga, świątynia, kapłan, prorocy
itd.)
11. Który król Izraela jest symbolem mądrości i dlaczego?
12. Wymień znane ci materiały (na czym pisano) i narzędzia pisarskie (czym pisano) - podaj
po 4 przykłady.
13. Jakie znasz rodzaje pisma obrazkowego i alfabetycznego?
14. Napisz, jakie znaczenie miały rzeki w funkcjonowaniu państwa? Jakie korzyści dzięki
nim mieli mieszkańcy? Jakie z ich strony zagrażało niebezpieczeństwo?
15. Wyjaśnij pojęcia: despotyzm, zikkurat, balsamowanie, sarkofag, mumia
ZADANIE DODATKOWE – będzie w oparciu o zadania domowe.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards