POWTÓRZENIE Z “PIERWSZYCH CYWILIZACJI” DLA KLASY IV

advertisement
POWTÓRZENIE Z “PIERWSZYCH CYWILIZACJI” DLA KLASY IV marzec 2014
1. Wypisz, zaczynając od najstarszej - epoki: epoka żelaza, epoka kamienia gładzonego, epoka brązu,
epoka kamienia łupanego.
2. Uzupełnij prawidłowo tekst.
Człowiek pierwotny początkowo prowadził _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _
tryb życia. Polegał on na
przenoszeniu się z miejsca na miejsce w celu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Ludzie zmienili tryb życia na
osiadły, gdy nauczyli się _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Wówczas zaczęli również hodować bydło. W życiu ludzi
pierwotnych bardzo wiele zmieniła umiejętność wytopu metali. Najpierw wyrabiano narzędzia i broń z _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , a później z _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Metalowe narzędzia ułatwiły uprawę ziemi.
3. Zakreśl wyrażenia określające rolę, jaką odgrywali kapłani w Egipcie i Mezopotamii
składali ofiary bogom.
przepowiadali przyszłość i odczytywali wolę
bogów.
prowadzili szkoły.
dowodzili wojskiem.
zajmowali się nauką (np: matematyką,
astronomią, medycyną).
zajmowali się rzemiosłem i
handlem.
prowadzili szpitale.
organizowali uroczystości kościelne.
4. Napisz przy zdaniach prawdziwych „prawda” a przy nieprawdziwych „fałsz”
Najstarsi przodkowie człowieka pochodzili z Azji. _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rzemieślnicy mieli najwięcej praw w społeczeństwie starożytnego Egiptu. _ _ _ _ _ _ _ _ _
Najbardziej znane malowidła naskalne wykonane przez przodków człowieka znajdują się we Francji_ _ _ _ _ _
Pismo obrazkowe używane jest do dziś._ _ _ _ _ _ _ _ _
Człowiek rozumny pojawił się około 200 tysięcy lat temu._ _ _ _ _ _ _ _ _
Brąz to stop cyny i żelaza._ _ _ _ _ _ _ _ _
Starożytnym państwem egipskim rządził faraon._ _ _ _ _ _ _ _ _
Pierwsze drukowane książki powstały w starożytności._ _ _ _ _ _ _ _ _
Sześćdziesiętny system liczenia stworzyli Sumerowie._ _ _ _ _ _ _ _ _
Starożytni Egipcjanie wierzyli, że nie istnieje życie pozagrobowe. _ _ _ _ _ _ _ _ _
Piktogramy zwane „Hieroglifami” to znaki egipskiego pisma obrazkowego.. _ _ _ _ _ _ _ _ _
Polski alfabet wywodzi się z alfabetu greckiego. _ _ _ _ _ _ _ _ _
Najstarszy alfabet stworzyli Grecy. _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pierwsze państwa w historii stworzyli Babilończycy. _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. Połącz terminy z odpowiednimi wyjaśnieniami.
ziemianka
piec do wytopu metali
zbieractwo
metali z rud
pięściak
schronienie wykopane w ziemi,
myślistwo
polowanie na dzikie zwierzęta
wytop
zdobywanie pożywienia z
przykryte słomą/trzciną
dymarka
kamienne narzędzie o ostrych
krawędziach
dziko rosnących roślin
6. Uzupełnij poniższe zdania.
Lud, który założył pierwsze państwa w historii to _ _ _ _ _ _ _ _ _
Materiał pisarski stosowany w starożytnym Egipcie to _ _ _ _ _ _ _ _ _
Starożytni Grecy wprowadzili do alfabetu _ _ _ _ _ _ _ _ _
Najsławniejsze starożytne miasto w Mezopotamii to _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fenicjanie stworzyli pierwsze _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
W 1922 roku odkryto w Egipcie nienaruszony grobowiec _ _ _ _ _ _ _ _ _
7. Narysuj w zeszycie znaki pisma alfabetycznego, pisma obrazkowego i pisma klinowego.
8. Rozwiąż krzyżówkę i wyjaśnij hasło.
1.
2.
3.
4.
5.
1.Materiał pisarski używany w średniowieczu. 2. Przodkowie człowieka. 3 Starożytne egipskie grobowce.
4. Rozwinięte społeczeństwo, które stworzyło własne państwo.
5. Imię faraona, który wzniósł świątynię w Abu Simbel.
HASŁO:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:_ _ _ _
___________________________________________________________
9. Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji. Następnie wskaż prawidłowe dokończenie każdego zdania.
Ilustracja przedstawia:
Ilustracja przedstawia
1. skrzynkę
1. ziemiankę.
2. sarkofag.
2. sarkofag.
3. mumię.
3. dymarkę.
4. posąg.
4. piramidę.
Ukazany przedmiot
Napisz do czego służyły …
służył jako:
1.skrzynia na narzędzia.
2. posąg bóstwa.
3. ozdoba.
4. trumna.
10. Wykonaj polecenie do
mapy.
1. Zaznacz kolorem czerwonym
terytorium starożytnego Egiptu
2. Podpisz kontynenty, na
którym znajdowały się starożytny
Egipt i Mezopotamia.
3.Wpisz w odpowiednie miejsce
nazwę rzeki, nad którą powstała
cywilizacja starożytnego Egiptu.
4. Zaznacz kolorem zielonym
terytorium Mezopotamii
5. Wpisz w odpowiednie miejsce
nazwy rzek przepływających
przez starożytną Mezopotamię.
6. Wypisz nazwy miast ze
starożytnej Mezopotamii
Download