Mezopotamia

advertisement
Mezopotamia
1. Tygrys i Eufrat kolebką cywilizacji
2. Porównanie Starożytnego Egiptu i Mezopotamii
- częściej wylewające rzeki,
- bardziej otwarty teren sprzyjał kontaktom z innymi cywilizacjami,
- wiele ośrodków władzy,
- brak surowców naturalnych,
- handel jedynym sposobem pozyskania brakujących surowców.
3. Matematyka największą spuścizną Mezopotamii
- system dziesiętny,
- system sześddziesiętny,
- pozycyjne systemy zapisu liczb,
- algebra,
- astronomia.
4. Sumerowie i ich zdobycze cywilizacyjne
- zamieszkiwali południową cześd Mezopotamii,
- pismo klinowe,
Prawa autorskie zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów do jakiegokolwiek celu poza użytkiem prywatnym, w całości lub we fragmencie,
wymaga pisemnej zgody portalu www.lykwiedzy.pl
- nowe techniki uprawy roli,
- nowy system bóstw.
5. Babilon serce Mezopotamii
- Hammurabi to największy władca tego regionu,
- Kodeks Hammurabiego - „oko za oko, ząb za ząb”.
Prawa autorskie zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów do jakiegokolwiek celu poza użytkiem prywatnym, w całości lub we fragmencie,
wymaga pisemnej zgody portalu www.lykwiedzy.pl
Download