Polski biolog odkrywa w Mezopotamii epoki brązu ślady przybyszów

advertisement
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Polski biolog odkrywa w Mezopotamii epoki brązu ślady
przybyszów ze wschodu
Badania prof. Henryka Witasa z Zakładu Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
wykazały, że wśród ludności zamieszkującej obszar Mezopotamii żyli ludzie pochodzący z
subkontynentu indyjskiego.
Naukowiec izolował mitochondrialny DNA ze szczątków ludzi znalezionych przez dr. Jacka Tomczyka,
antropologa z UKSW w Warszawie, na syryjskich stanowiskach archeologicznych Tell Mesaikh i Terqa w dolinie
środkowego Eufratu. Ludzie ci żyli w różnych okresach pomiędzy 2500 lat p.n.e. a 500 rokiem n.e.
„Okazało się, że wśród analizowanych osobników niektórzy reprezentowali klady (klad to grupa organizmów
mających wspólnego przodka, obejmująca wszystkie wywodzące się z niego grupy potomne - przyp. PAP)
makrohaplogrupy M, niewystępującej współcześnie w Syrii. Jednocześnie wiadomo, że powstały one na obszarze
subkontynentu indyjskiego (Tybet, Pakistan, Indie) przynajmniej 30 tys. lat temu” – wyjaśnia prof. Witas.
Badacz zasugerował, że o ile jeden z badanych osobników żyjący na początku naszej ery mógł przywędrować do
Mezopotamii Szlakiem Jedwabnym, o tyle obecność ludzi pochodzących ze wschodu w III tysiącleciu p.n.e. może
świadczyć o istnieniu szlaków handlowych już w epoce brązu.
„Możliwe jest także, że badane szczątki należały do potomków założycieli pierwszych cywilizacji w tym rejonie.
Trzeba jednak podkreślić, że jak dotąd brak jest innych przesłanek wspierających tę koncepcję” – dodaje prof.
Witas.
Polscy naukowcy planują zgromadzić znacznie większą liczbę osobników rozszerzając badania na inne okresy i
regiony Mezopotamii, co może przyczynić się do wyjaśnienia zagadkowego znaleziska.
„Analiza materiału kopalnego już niejednokrotnie zweryfikowała dotychczasowe hipotezy” - zauważa biolog.
Badania zostały wykonane dzięki grantom przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download