003. Sumerowie w Mezopotamii

advertisement
003. Sumerowie w Mezopotamii
Test wielokrotnego wyboru
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi na każde pytanie.
1. Co zmusiło ludzi do osiedlania się blisko rzek ?
a)
b)
c)
większa obfitość gleb w ich pobliżu
jałowienie nienawadnianej gleby
powiększające się obszary pustynne
2. Gdzie prawdopodobnie powstała najstarsza cywilizacja ?
a)
b)
c)
w dorzeczu rzek Eufrat i Ganges
w Międzyrzeczu
w Mezopotamii
3. Kiedy w Mezopotamii rozpoczęła się produkcja rolnicza ?
a)
b)
c)
ok. 10 tys. lat p.n.e.
ok. 8000 lat p.n.e.
ok. 6000 lat p.n.e.
4. Kanały melioracyjne starożytnej Mezopotamii:
a)
b)
c)
służyły do nawadniania gleb
służyły do odciągania nadmiaru wody z pól uprawnych
powstały za panowania Hammurabiego
5. Kanały melioracyjne:
a)
b)
c)
sprzyjały wzrostowi produkcji roślinnej
sprzyjały bogaceniu się ludności
budowano w północnej części Międzyrzecza
6. Kiedy w Międzyrzeczu zjawili się Sumerowie?
a)
b)
c)
ok. 6000 lat p.n.e.
w czwartym tysiącleciu p.n.e.
w drugim tysiącleciu p.n.e.
7. Gdy w Mezopotamii zjawili się Sumerowie:
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl
a)
b)
c)
Mezopotamia została zaatakowana przez Akadów
powstały tam pierwsze miasta
powstały pierwsze miasta-państwa
8. Co zalicza się do największych osiągnięć Mezopotamii ?
a)
b)
c)
system sześćdziesiątkowy
wynalezienie pisma
stworzenie systemu rachunkowego
9. Jak nazywają się Mezopotamskie budowle przypominające piramidy ze ściętym wierzchołkiem ?
a)
b)
c)
zelgattary
zikkuraty
zilkattary
10. Jak nazywali się mieszkańcy południowej Mezopotamii ?
a)
b)
c)
Sumerowie
Sumerzy
Akadowie
11. Pismo wymyślone przez mieszkańców Międzyrzecza:
a)
b)
c)
zapisywano za pomocą kamiennych dłut
to pismo klinowe
umieszczano na kamiennych tabliczkach
12. Sumerowie:
a)
b)
c)
wynaleźli sposób mierzenia odległości
podzielili kalendarz na 12 miesięcy
stworzyli system miar
13. Babilończycy:
a)
b)
c)
stworzyli system sześćdziesiątkowy
podzielili godzinę na 60 minut
jako pierwsi spisali swoją mitologię i religię
14. Kiedy Akadowie podbili Mezopotamię ?
a)
b)
c)
w trzecim tysiącleciu p.n.e.
w czwartym tysiącleciu p.n.e.
w drugim tysiącleciu p.n.e.
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl
15. Który z władców kazał się nazywać Władcą Czterech Stron Świata?
a)
b)
c)
Nabuchodonozor II
Sargon I
Sargon Wielki
16. Hammurabi:
a)
b)
c)
rządził Babilonem
rządził całym terenem Mezopotamii
spisał Prawo Hammurabiego
17. Za rządów Hammurabiego:
a)
b)
c)
podzielono koło na 360°
powstało bardzo rygorystyczne prawo
wprowadzono w obieg metale szlachetne
18. Kiedy Mezopotamia została podbita przez Asyrię?
a)
b)
c)
w drugim tysiącleciu p.n.e.
na początku drugiego tysiąclecia p.n.e.
na początku pierwszego tysiąclecia p.n.e.
19. W religii starożytnego Babilonu:
a)
b)
c)
najważniejszym bogiem był Marduk
stworzycielem świata był bóg Sin
najważniejszym kapłanem był najstarszy z nich
20. Babilończycy:
a)
b)
c)
podzielili miesiąc na 30 dni
zajmowali się astronomią
odprawiali egzorcyzmy, by wypędzić demony z ciał chorych ludzi
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl
Download