HISTORIA OGRODÓW

advertisement
HISTORIA OGRODÓW
S T A RO ŻY TNE O GR OD Y
ME Z O PO TAMII
CEL PREZENTACJI
Przedstawienie założeń ogrodowych na
terenie starożytnej Mezopotamii.
Przedmiot: Podstawy architektury krajobrazu
Klasa:2T.
PLAN PREZENTACJI
 Położenie geograficzne Mezopotamii.
 Architektura i sztuka.
 Ogrody Mezopotamii.
 Babilon
 Asyria
POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE
MEZOPOTAMII
Mezopotamia- inaczej Międzyrzecze
Starożytna kraina na Bliskim Wschodzie leżąca w dorzeczu rzek Tygrysu i
Eufratu.
Miejsce rozwoju wielu kultur, państw i imperiów
(Sumerowie, Akadowie, Asyryjczycy) kontynuujących wspólne dziedzictwo
kulturowe. Tu narodziła się pierwsza cywilizacja…

Bliski Wschód
Mezopotamia
ARCHITEKTURA I SZTUKA
MEZOPOTAMII
Stela z Kodeksem Hammurabiego
Znak graniczny kudduru
XI w.p.n.e.
Ruiny zigguratu w Czoga Zanbil w pobliżu Suzy,
Iran, XIII wiek p.n.e.
Fasada Bramy Isztar
w Muzeum Pergamońskim
ziggurat
Detal z Bramy Isztar,
fryz z glazurowanej cegły
Tabliczka gliniana
ARCHITEKTURA I SZTUKA
MEZOPOTAMII
 SKLEPIENIE KOLEBKOWE- budowa i przykłady
OGRODY MEZOPOTAMII
BABILON
OGRODY MEZOPOTAMII
ASYRIA
BIBLIOGRAFIA
Strony www:
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Mezopotamia
Literatura:
 L. Majdecki „Historia ogrodów”
 P. Hobhouse „Historia ogrodów”
Download