Malarstwo i kompozycja pasowa

advertisement
SZTUKA
STAROŻYTNEGO
EGIPTU
Malarstwo
i kompozycja pasowa
Ważną rolę w sztuce starożytnego Egiptu odgrywało
malarstwo, chociaż ceniono je mniej niż relief. Malowidła,
podobnie jak kompozycje rzeźbiarskie, były tworzone
według kanonu. Zdobiono nimi ściany wewnątrz
grobowców czy świątyń. W przedstawianych scenach
(tak w malarstwie, jak i w reliefie) najczęściej była
stosowana kompozycja pasowa – kompozycja ułożona w
pasy: w pasach niższych ukazywano sceny bliższe, a w
wyższych – dalsze.
Egipskich artystów obowiązywały również określone
zasady w dobieraniu kolorów. Na przykład nadając
postaciom określoną barwę skóry, wskazywano
narodowość lub różnicę płci. Wodę przedstawiano
zawsze kolorem niebieskim. Farby sporządzano z
minerałów: białą – z wapienia, czerwoną i żółtą – z gliny i
tlenków żelaza, czarną – z sadzy, zieloną – z utartego
malachitu (minerału o barwie zielonej), szafirową – z
kobaltu, miedzi i lazurytu.
Kompozycja pasowa. Sceny najbliższe przedstawiano
na ścianie najniżej, sceny dalsze – coraz wyżej
Download