Starożytny Egipt- karta pracy

advertisement
Literka.pl
Starożytny Egipt- karta pracy
Data dodania: 2012-04-01 20:46:05
Starożytny Egipt — karta pracy ucznia Gimnazjum sprawdzająca wiedzę o sztuce
Starożytnego Egiptu
1. Wyjaśnij pojęcia:
— mastaba –
— piramida –
— mumia –
— sfinks –
— sarkofag –
2. Prawda czy fałsz?
Życie pozagrobowe było przywilejem tylko kapłanów — ……………..
Egipcjanie wyznawali kult boga Słońca – Re — …………….
Mumifikacja polegała na usunięciu wnętrzności, osuszeniu ciała, wypchaniu np.
trocinami i zawinięciu w bandaże — ……………….
Niemal jedynym zajęciem ludności egipskiej było rolnictwo — ……………….
Sfinks to posąg człowieka z głową lwa — …………………..
3. Kompozycja, w której kolejne fazy wydarzeń ukazane są na kilku równoległych
pasach to ………………. ( relief, kompozycja symetryczna, kompozycja centralna, kanon,
kompozycja pasowa)
4. W Starożytnym Egipcie postacie przedstawiane były według schematu czyli
KANONU.
Opisz sposób przedstawiania postaci ludzkiej w malarstwie egipskim:
Ramiona jako symbol siły pokazywano …………………….
Nogi przedstawiano ……………….aby wyrazić ruch. Głowę przedstawiano ………………….,
a oko……………………
5. Połącz pojęcie z właściwym objaśnieniem.
Sfinks grobowiec dostojnika,
składa się z murowanej części nadziemnej oraz podziemnej komory grobowej
Faraon zdobiona hieroglifami trumna kształcie skrzyni
Mastaba symbol władzy królewskiej, przedstawiany jako postać leżącego lwa z głową
człowieka
Sarkofag płaskorzeźba — kompozycja rzeźbiarska wykonana na płycie kamiennej,
metalowej lub drewnianej
z pozostawieniem na niej tła
Relief władca w Starożytnym Egipcie
6. Hieroglify – najwcześniejszy rodzaj pisma w Starożytnym Egipcie. Święte znaki
zapisywane były albo w kolumnach od góry do dołu albo w rzędach od prawej do lewej,
bądź też odwrotnie
Stosując odpowiednie hieroglify stwórz projekt kartusza ze swoim imieniem.
Literka.pl Literka.pl
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards