Wspólne oświadczenie w sprawie Egiptu wystosowane

advertisement
PL
UIA EUROPEJSKA
Bruksela, 7 sierpnia 2013 r.
13008/13
(OR. en)
PRESSE 353
Wspólne oświadczenie w sprawie Egiptu wystosowane przez
wysoką przedstawiciel UE Catherine Ashton i sekretarza stanu
USA Johna Kerry'ego
W duchu poparcia dla przejścia do demokracji w Egipcie, dwóch starszych rangą
przedstawicieli Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych − specjalny przedstawiciel na
południowy region Morza Śródziemnego Bernardino Leon i zastępca sekretarza stanu Bill
Burns − intensywnie współpracowali w zeszłym tygodniu, by stanowczo zachęcić rząd
i partie opozycyjne do rozpoczęcia procesu rzeczywistego pojednania i poczynienia
postępów z udziałem wszystkich stron w kierunku rozważenia zmian w konstytucji oraz
jak najszybszego przygotowania się do wyborów prezydenckich i parlamentarnych.
Przedstawiciele ci ściśle współpracowali w tej kwestii z wizytującymi starszymi rangą
przedstawicielami z ZEA i Kataru.
Będąc świadomymi ograniczeń naszej roli, lecz głęboko zaniepokojeni o przyszłość Egiptu
i zdając sobie sprawę z zagrożenia w tym krytycznym momencie, zaproponowaliśmy kilka
praktycznych idei mających na celu złagodzenie obecnych napięć i wspomożenie Egipcjan
w budowaniu pomostu w kierunku prawdziwego dialogu politycznego. Idee te obejmują
szereg środków budowania zaufania, takich jak publicznie wystosowywane oświadczenia
potępiające przemoc i popierające pokojowe rozwiązywanie różnic politycznych,
zobowiązanie na rzecz konstruktywnych negocjacji wymagających kompromisu i szeroko
zakrojonego udziału politycznego, zaprzestanie podżegania do przemocy
w oświadczeniach publicznych i w mediach, kroki w kierunku zmniejszenia i złagodzenia
napięć otaczających obecne demonstracje na placach Raba'a al-Adawiya i Nahda oraz
niezwłoczne rozpoczęcie procesu uwalniania uwięzionych działaczy politycznych. Idee te
są zawsze dostępne dla stron, a nasze zaangażowanie na wszystkich szczeblach jest stale
podtrzymywane.
PRASA
Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUKSELA Tel.: +32 (0)2 281 6319 Faks: +32 (0)2 281 8026
[email protected] http://www.consilium.europa.eu/press
13008/13
1
PL
Podczas gdy dotychczas udało się uniknąć dalszych konfrontacji z użyciem przemocy,
jesteśmy nadal zaniepokojeni i zatroskani tym, że przywódcy rządu i opozycji nie znaleźli
dotąd sposobu przełamania niebezpiecznego impasu i uzgodnienia realizacji faktycznych
środków budowy zaufania. Rząd Egiptu ponosi szczególną odpowiedzialność za
rozpoczęcie tego procesu, by zapewnić bezpieczeństwo i dobrobyt obywateli. Sytuacja jest
nadal bardzo delikatna i wiąże się nie tylko z niebezpieczeństwem dalszego rozlewu krwi
i polaryzacji w Egipcie, lecz także utrudnia ożywienie gospodarcze, które jest niezbędne
dla udanego przejścia Egiptu do demokracji. W tej chwili nie należy ustalać win, lecz
podjąć kroki, które pomogą w rozpoczęciu dialogu i poczynienia postępów w przejściu do
demokracji.
Jesteśmy nadal gotowi do pomocy w każdy możliwy sposób. W miarę jak zbliża się święto
Eid al-Fitr, nadchodzi moment przywództwa, wizji i wielkoduszności − moment
zjednoczenia, gdy Egipcjanie powinni patrzeć w przyszłość i dostrzegać zagrożenia oraz
to, co mogą zyskać przez prawdziwe pojednanie. Są to wybory, których dokonać mogą
tylko Egipcjanie, i nie są one jednoznaczne ani łatwe. Jednak jeśli mogą oni dokonać tych
trudnych, lecz pozytywnych wyborów, znajdą zdecydowanych partnerów w Europie
i w Ameryce.
Korzystamy z tej chwili, by ponownie potwierdzić, że Unia Europejska i Stany
Zjednoczone są nadal stanowczo zobowiązane do utworzenia silnego, demokratycznego,
uwzględniającego interesy wszystkich stron i zamożnego Egiptu. Zdajemy sobie sprawę
z wielu przyszłych wyzwań, ale uważamy też, że istnieje dla Egipcjan wiele możliwości.
Jesteśmy przekonani, że udane przejście do demokracji może pomóc Egiptowi
poprowadzić pozostałą część regionu ku lepszej przyszłości, tak jak to często miało
miejsce w ciągu bogatej i dumnej historii tego państwa.
Oboje w pełni rozumiemy, że w tej historycznej chwili tylko Egipcjanie mogą dokonać
wyborów, które będą kształtować ich przyszłość. Popieramy podstawowe zasady
demokracji, nie zaś jakiekolwiek poszczególne osoby czy partie. Stanowczo sprzeciwiamy
się przemocy, popieramy prawo do pozbawionych przemocy protestów i zdajemy sobie
sprawę z tego, że postęp w Egipcie może się dokonać wyłącznie przez pokojowy proces
polityczny, w którym wszystkie strony mogą konkurować na równych zasadach.
13008/13
2
PL
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards