Page_216 - BazaTematow.pl

advertisement
rentowność,
czyli tak ustalają ceny, aby wziąć z rynku najwięcej profitów.
Prestiżowa; Śmietankowa
Polega na zebraniu w krótkim czasie maksymalnych zysków dzięki ustaleniu możliwie
najwyższej ceny na nowe produkty i oferowanie ich tym nabywcom, dla których ta cena nie
stanowi bariery zakupu. U podstaw tej strategii leży założenie, że jest na rynku segment takich
odbiorców, którzy skłonni są płacić nawet bardzo wysokie ceny kupując produkty, które
wyróżnią ich spośród innych nabywców. Nabywcami są osoby dobrze i bardzo dobrze
zarabiające.
Penetracja rynku
Polega na sprzedaży dużej ilości tanich produktów a zarobek jest skutkiem sprzedaży
masowej, a nie
na jednostkowej. Istnieją dwie odmiany penetracji rynku:
szybka - nakłady na reklamę i promocję są wysokie,
wolna - reklama i promocja ograniczona do minimum.
10.3.3 Rodzaje cen
W literaturze i życiu codziennym mówi się o różnych rodzajach cen. M.in. wskazuje się na
ceny:
producenta
hurtowe - pośrednia, np. bez marży sklepu,
detaliczne - wliczone są wszystkie elementy kosztów produkcji, marketingu i dystrybucji,
wolnorynkowe - kształtują się swobodnie, w związku z prawem popytu i podaży,
równowagi
urzędowe - inaczej regulowane - ustalane przez organy Państwa.
sztywne
minimalne
maksymalne
wynikowe
196
10.3.4 Ustalanie ceny
Jak ustalić cenę?
Z grubsza podstawą jest kalkulacja uwzględniająca przewidywane koszty lub techniczny koszt
wytworzenia pokazujący koszty faktycznie poniesione. To minimum, poniżej którego ustalona
cena traktowana jest jako dumping, czyli nieuczciwa konkurencja. Cena ma wpływ na wielkość
zysku, ale również na postrzeganie towaru. Towar przesadnie tani kojarzony jest z tandetą, z
wyjątkiem sytuacji, gdy przypadek taki traktowany jest jako okazja czyli np. promocja,
przecena lub wyprzedaż. Przesadnie wysoka cena ma rację bytu w przypadku wprowadzenia
do sprzedaży produktu:
dotychczas nieznanego (cena nowości),
unikalnego, zaspokajającego snobizm nabywcy,
będącego aktualnie w modzie.
Ogólnie jednak oczekiwana jest przez nabywców "wysoka jakość po rozsądnej cenie".
Sprzedawcy próbują ten rozsądek w różny sposób zakłócić. Stwierdzono, że jeśli cena jest tuż
poniżej pełnej liczby (na przykład 9,99 zamiast 10) to klienci bardziej skłonni są do zrobienia
zakupu. Inny sposób zachęty do zakupów to udzielanie bonifikat, skont, oraz system rabatów i
innych upustów.
Okazją do podnoszenia ceny są sytuacje wzmożonego popytu, szczególnie wywołanego
poczuciem jakiegoś (prawdziwego, potencjalnego lub urojonego) zagrożenia.
Podsumowując, ceny ustala się:
na podstawie kosztów,
w odniesieniu do popytu,
w relacji do cen konkurencji,
na podstawie obserwacji sytuacji rynkowej.
Należy mieć również na uwadze wynagrodzenie za pośrednictwo handlowe (marża, prowizja)
oraz
podatki (VAT, akcyza). Cena brutto to cena końcowa wraz ze wszystkimi jej obciążeniami.
Całość działań związanych z ustalaniem ceny dla osiągnięcia celów biznesowych nazywa się
polityką cenową lub strategią cenową.
10.4 Dystrybucja
Dystrybucja -jeden z instrumentów marketing-miksu. Poprzez dystrybucję w marketingu
rozumie się działania zmierzające do zaoferowania produktu (dobra fizycznego czy usługi) w
pożądany przez producenta / dystrybutora sposób, w odpowiednim miejscu i czasie.
Odpowiednia dystrybucja nie tylko trafia do właściwego klienta docelowego ale i może
generować wartość dodaną produktu.
Download