Przedsiębiorstwo handlowe tj. hurtownia alkoholu DIAGEO NORTH

advertisement
Przedsiębiorstwo handlowe tj. hurtownia alkoholu DIAGEO NORTH AMERICA INC mieszcząca się przy
530 5th Ave Ste 3A New York, NY 10036, tel.: (646) 223-2000 jest jednym z podmiotów w łańcuchu dostaw.
Zajmuje się zakupem, sprzedażą, rozlewaniem, konfekcjonowaniem wyrobów alkoholowych. Ma zamiar
również rozpocząć produkcję nalewki pod własną marką.
Polecenia
1. Wykorzystując plik zestawienia hurtowni przeprowadź analizę popytu w kolejnych okresach na oferowane
produkty. Dokonaj wyboru metod prognozowania. Na bazie zestawienia asortymentu przeprowadź analizę
ABC/XYZ.
2. W sklepach sieci dystrybucyjnej przewidziano popyt na jeden z oferowanych przez hurtownię produktów.
Zaprezentuj profil popytu dla sklepów A, B i C. Wykorzystaj do zadania plik z rozkładem popytu
produktów na poszczególne dni tygodnia w okresach miesięcznych. Zastanów się jakim poziomem zapasu
powinny dysponować sklepy aby:
A. sklep A mógł sprostać popytowi przynajmniej w 90%
B. Sklep B posiadał produkt z zapasu na poziomie 75%
C. Sklep C był w pełni przygotowani na nadchodzące zapotrzebowanie ze strony rynku.
3. Zamówienia w sklepach są generowane na podstawie przewidywanego popytu. Dokonaj próby opisania
harmonogramu dostaw w ramach planowania zapotrzebowania dystrybucji zakładając że:
A. Opisany popyt dotyczy produktu: STRAIGHT BOURBON WHISKEY Elijah Craig Single Barrel
o kodzie 17923,
B. Zapas minimalny produktu powinien utrzymywać się na poziomie 3 szt. produktu.
C. Czas dostawy wynosi trzy dni.
D. Liczba jednostek zamawianych uzależniona od popytu w danym okresie.
4. Oblicz ekonomiczną wielkość dostawy dla wymienionego wyżej produktu zakładając:
A. Współczynnik okresowego kosztu utrzymania zapasu na poziomie 0,15,
B. Koszt dostawy wynosi 8% ceny jednostkowej produktu,
C. Cena zakupu jest niższa o 40% od ceny sprzedaży,
D. Wszystkie ceny są netto.
źródło: powyższy wzór oraz plik XLS załączony do zadania.
Download