pojęcie marketingu

advertisement
POJĘCIE MARKETINGU
MARKETING
jest to proces społeczno-gospodarczy
mający na celu poznanie przyszłej
struktury popytu na produkty lub usługi
oraz zaspokojenie go, poprzez
kreowanie podaży, przekazywanie
informacji nabywcom, dostarczanie
wytworzonych dóbr w odpowiednim
miejscu i czasie, a także ich
realizowanie
* WG. J.CARMAN & K. UHL
MARKETING
twórczy proces polegający na
identyfikacji i zyskownym
zaspakajaniu potrzeb konsumenta,
dzięki dostosowaniu sił
przedsiębiorstwa do warunków
rynkowych.
* WG N. HILL
MARKETING
Zbiór metod i technik działania,
umożliwiających zbadanie potrzeb i popytu
konsumenta oraz jego szczegółowych
preferencji, wykształcenie potrzeb wcześniej
nieujawnionych, skuteczne zachęcanie do
zakupów określonych dóbr i usług oraz ich
sprzedaż we właściwym miejscu i czasie ku
zadowoleniu klienta.
Download