marketing i komunikacja rynkowa

advertisement
WYDZIAŁ
ZARZĄDZANIA
KIERUNEK
MARKETING
I KOMUNIKACJA
RYNKOWA
KONTAKT
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Katedra Marketingu
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
pawilon A pok. 204
tel. 12 293 50 58
[email protected]
www.marketing.uek.krakow.pl
MARKETING
I KOMUNIKACJA RYNKOWA
Unikatowy kierunek przygotowany z myślą o kształceniu wysokiej klasy specjalistów z zakresu marketingu. Pozwala zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności
tworzenia strategii marketingowych, zarządzania produktem oraz realizacji działań promocyjnych. Zagadnienia omawiane w trakcie studiów obejmują m. in.
kreowanie wizerunku marki, zarządzanie komunikacją
z klientami, wykorzystanie Internetu w marketingu,
prowadzenie badań konsumentów oraz śledzenie
i przewidywanie trendów rynkowych.
SPECJALNOŚCI
I stopień studiów
• e-Marketing
• Reklama i PR
• Handel i budowanie relacji z nabywcami
• Marketing miast i regionów
II stopień studiów
• Marketing międzynarodowy
• Analityka rynku
• Zarządzanie produktem
• Handel elektroniczny
WYBRANE PRZEDMIOTY
I stopień: Marketing • Handel i zarządzanie sprzedażą • Badania marketingowe • Zachowania konsumenta • Zarządzanie
marketingiem • Podstawy e-Marketingu • Podstawy komunikacji rynkowej • Marketing usług • Zarządzanie projektami
• Negocjacje handlowe
II stopień: Współczesne koncepcje marketingu • Analiza
zachowań konsumenta • Marketing międzynarodowy • Komunikacja marketingowa • Audyt marketingowy • Marketing
społeczny • Prawna ochrona rynku i konsumenta
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci znajdują pracę w działach marketingu, firmach internetowych oraz w agencjach reklamy, public
relations i badań rynku. Zajmują stanowiska menedżerów produktu, analityków rynku, przedstawicieli handlowych, specjalistów ds. promocji, rzeczników prasowych
itp. Kierują działami marketingu lub sprzedaży oraz
pełnią odpowiedzialne funkcje w zarządach krajowych
i międzynarodowych korporacji. Absolwenci są przygotowani także do zakładania i prowadzenia własnych firm.
Na co dzień nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak
bardzo marketing wpływa na nasze życie. Mówimy
„na mnie reklama nie działa”, uważamy, że na marketingu zna się każdy, że to łatwa do zdobycia wiedza.
To pozory. Jak w każdej dziedzinie nauki, im bardziej się
w nią zagłębiamy, tym bardziej problematyka staje się
złożona i fascynująca. Niewiele jest dziedzin wiedzy tak
interdyscyplinarnych, gdzie zastosowanie znajdują najnowsze trendy z nauk społecznych, psychologii, socjologii, ekonomii, etnografii czy nawet informatyki i nauk
kognitywnych.
Jacek Szlak
Redaktor naczelny MarketingPrzyKawie.pl
Praca w marketingu to naprawdę ciekawe zajęcie,
pozwalające bardzo szeroko rozwinąć swoje umiejętności. Wymaga szerokiego spojrzenia na wiele kwestii,
ale również bycia otwartym na inne dziedziny wiedzy.
Często dzięki temu możemy uczestniczyć w wielu ciekawych wydarzeniach. Jako fan piłki nożnej i początkujący specjalista ds. marketingu nie spodziewałem się, że
dane będzie mi kiedyś prowadzić zakończone sukcesem
negocjacje dotyczące sponsorowania takich klubów
jak Borussia Dortmund, Inter Mediolan czy Olympique
Lyon, a czołowi piłkarze świata zagoszczą w naszych
reklamach.
Grzegorz Filipek
Prezes firmy Vocabla
Download