Program szkolenia PR w organizacji i marketing uslug produktow

advertisement
Program szkolenia
Tytuł szkolenia
Public Relations w organizacji i marketing usług, produktów NGO
Trener
Grzegorz Stachurski
I dzień
Godzina
09.00 – 09.30
Rejestracja
09.30 – 11.00
Przywitanie, praca na oczekiwaniach, sprawdzenie poziomu
wiedzy, wprowadzenie do metod szkoleniowych.
11.00 – 11.15
Przerwa kawowa
11.15 – 12.45
Wprowadzenie do marketingu: Fazy rozwoju koncepcji marketingu,
definicje marketingu, rola marketingu w przedsiębiorstwie,
marketingowa orientacja przedsiębiorstwa.
Ustalenie obszaru ćwiczeniowego.
Prezentacja obszaru produktowego
12.45 – 13.45
Obiad
13.45 – 15.15
Moduł III Marketing MIX (produkt, cena, dystrybucja)
Produkt – struktura produktu, cykl życia produktu, kształtowanie
marki, linia produktu, macierz BCG, zwiększanie udziału w rynku,
zwiększanie udziału klienta
Cena – formuła ustalania cen, różnicowanie poziomu cen, cena
jako zachęta
Target - zakładana wysokość sprzedaży
Dystrybucja – … wóz do kozy, różnicowanie kanałów dystrybucji,
atmosfera zakupu, dostępność w miejscu i czasie, koszty
dystrybucji
15.15 – 15.30
Przerwa kawowa
15.30 – 17.00
Moduł IV Marketing MIX (promocja)
Promocja - Narzędzia komunikacji::
- reklama
- public relations
- promocja sprzedaży
- marketing usług
- marketing internetowy
- marketing szeptany - buzz marketing
Zasady doboru narzędzi promocji
Ewaluacja działań marketingowych
Przedstawienie koncepcji marketingu mix
18.00
Kolacja
II dzień
Godzina
8.00 – 8.45
Śniadanie
9.00 – 10.30
Wprowadzenie do public relations
Cele, funkcje, zadania i odbiorcy PR Jak zaistnieć w otoczeniu,
Relacje z mediami, budowanie długofalowych relacji,
Opracowanie strategii PR
10.30 – 10.45
Przerwa kawowa
10.45 – 12.15
Opracowanie strategii PR (przygotowanie koncepcji, ustalenie
planu, przygotowanie wywiadu prasowego, media
społecznościowe)
Prezentacja Strategii PR
12.15 – 13.00
Przerwa obiadowa
13.00 – 14.30
Błędy w działalności PR
PR - odpowiedź na kryzys studium przypadku
14. 30 – 14.45
Przerwa kawowa
14.45 – 16. 15
Event – narzędzie PR
Podsumowanie
Download