Gra biznesowa II

advertisement
1.Przedmiot: Gra biznesowa II
2.Wymagania wstępne – Podstawy zarządzania, Marketing, Analiza finansowa
3. Forma:
Forma
Ćwiczenia
Liczba godzin
30
Semestr
10
Rok studiów
V
Punkty ECTS
4.Prowadzący: dr Jerzy Jagoda, dr Włodzimierz Wudarzewski - tel. (071) 36-80-653, p. 806
„Z”
5. Program przedmiotu:
Analiza rynku, ustalenie strategii na I kwartał
Zawieranie umów i porozumień między poszczególnymi firmami
Giełda na materiały wykorzystywane w produkcji wyrobów gotowych
Wzajemny handel materiałami i roboczogodzinami
Obliczanie zapotrzebowania na kredyt
Audyt bilansu programu produkcyjnego
Kalkulacja kosztów i wypracowanie polityki cenowej
Licytacja na wyroby gotowe na rynku krajowym i zagranicznym
Ogłoszenie i analiza wyników finansowych poszczególnych firm (ze szczególnym
uwzględnieniem porównania wyników działalności operacyjnej z przepływami
finansowymi)
10. Rozegranie kolejnych 3 kwartałów
11. Podsumowanie gry
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
6. Metodyka zajęć:
Aktywna forma zajęć w postaci rywalizacji grup reprezentujących konkurujące
przedsiębiorstwa
7.Cel dydaktyczny przedmiotu:
Dostarczenie kompleksowej wiedzy menedżerskiej oraz kształtowanie i weryfikacja
umiejętności potrzebnych w biznesie w formie aktywnych zajęć szkoleniowych.
8.Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę
9.Literatura:
Materiały dydaktyczne dla uczestników (każdorazowo modyfikowane)
Koziński J., Przybyła M., Wudarzewski W.: Gry i ćwiczenia kierownicze. Wrocław
1995: Wydawnictwo AE Wrocław
10.
Rodzaj studiów: dzienne
Wydział: ZI
Kierunek: Zarządzanie i marketing
Specjalność: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
Download