Marketing internetowy - Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

advertisement
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy
Marketing internetowy
dr Karol Łopaciński
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
13 października 2014 r.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Marketing
Sposób działania firmy polegający na tym, że firma bada
potrzeby i oczekiwania konsumentów, a następnie
dostarcza im dokładnie to czego potrzebują.
Dzięki temu klient jest zadowolony z tego co kupuje, a
firma sprzedaje więcej swoich produktów.
Marketing internetowy / E-marketing
prowadzenie działań marketingowych w internecie,
czyli dostarczanie klientom tego czego potrzebują za
pośrednictwem internetu.
Instrumenty marketingu
oraz marketingu internetowego
PRODUKT
CENA
DYSTRYBUCJA
PROMOCJA
Produkt
• wszystko to, co posiada firma i chce
wprowadzić na rynek w celu sprzedaży
• towary i usługi, które zaspokajają potrzeby
klientów
• na produkt składa się dużo elementów takich
jak np. marka, jakość czy opakowanie
Cena
• z punktu widzenia klienta cena to ilość
pieniędzy, którą musi zapłacić, żeby mieć
produkt na własność
• z punktu widzenia firmy jest to ilość pieniędzy,
którą zarobi sprzedając produkt klientowi
Dystrybucja
sposób dostarczenia gotowych produktów na
rynek oraz oferowania ich do sprzedaży
Promocja
• komunikacja pomiędzy firmą a klientami
• oddziaływanie na odbiorców produktów danej
firmy, polegające na przekazywaniu im
informacji o ofercie oraz zachęcaniu do zakupu
Wirtualizacja produktu
• zjawisko, które polega na tym że produkt
materialny, który jest normalnie dostępny w
świecie rzeczywistym zostaje przeniesiony do
internetu.
• Rozwój internetu pozwala
produktów
przenosić
do
wirtualizować.
coraz więcej
sieci,
czyli
Wirtualizacja produktu - przykłady
Wirtualizacja usług
Promocja w internecie – banery reklamowe
Promocja w internecie – strona www
Promocja
w wyszukiwarkach internetowych
Promocja
w serwisach społecznościowych
Marketing wirusowy
• polega na zainicjowaniu sytuacji, w której
potencjalni klienci będą sami między sobą
rozpowszechniać informacje dotyczące firmy, marki
lub produktów.
• komunikaty powinny wywoływać emocje u
odbiorców oraz gotowe do dalszego
rozpowszechniania.
Marketing wirusowy – Woda Evian
Marketing wirusowy – Evian + Spiderman
Efekt usieciowienia w internecie
Zjawisko, które polega na tym, że im więcej osób
wykorzystuje dane narzędzie internetowe tym jest
ono bardziej atrakcyjne, bardziej pożądane i
chętniej
wykorzystywane
przez
innych
użytkowników.
Plan marketingowy firmy internetowej
1. W jaki sposób działamy (sklep internetowy, dostawca usługi
internetowej, konto na portalu internetowym, aukcje
internetowe)?
2. Gdzie chcemy sprzedawać nasz produkt?
3. Jaki produkt chcemy zaoferować konsumentom? W jaki
sposób ustalamy cenę produktu?
4. Jaka jest nasza grupa docelowa?
klienci?
Kim są nasi potencjalni
5. Czy mamy konkurencję? Kim są nasi konkurenci i czym się od
nas różnią? W czym jesteśmy lepsi od konkurencji?
6. W jaki sposób chcemy promować nasz produkt?
7. Czy wykorzystujemy
usieciowienia?
wirtualizację
produktu
oraz
efekt
Dziękuję za uwagę
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
13 października 2014 r.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Download