Na czym polega marketing w Internecie?

advertisement
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy
Marketing internetowy
Na czym polega marketing w Internecie?
mgr Jarosław Kilon
Uniwersytet w Białymstoku
14 października 2010 r.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Marketing
• Klient i jego oczekiwania to najważniejszy element
biznesu – co się dzieje gdy nie ma klientów?
• Aktywny handel: odgadnij i uświadom klientowi jego
potrzeby, pobudzaj je i zaspokajaj.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Internet w marketingu
Globalny
zasięg
Współpraca
Szybkośd
Internet
Komunikacja
Multimedia
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Marketing w Internecie
„Potęga wyszukiwarek”
Linki
sponsorowane
Optymalizacja stron
WWW
Reklama
Programy
partnerskie
Marketing
doświadczeo
E-mail
marketing
Marketing
„szeptany”
Blog
marketing
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Nowe firmy, nowe produkty
Usługi
Handel Relacje
Bankowośd
internetowa
Sklepy
internetowe
Gry
internetowe
Aukcje
Wyszukiwarki
Porównanie
cen
Serwisy
społecznościowe
Fora
internetowe
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
?
?
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Digitalizacja – „ucyfrowienie”
• Digitalizacja – zamiana „tradycyjnej” formy produktu
lub usługi na formę cyfrową, elektroniczną
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Wirtualizacja produktu / usługi
„Wprowadzenie” oferty do Internetu
– Digitalizacja produktu / usługi
– Wzbogacenie oferty o dodatkowe informacje – tak, aby
pełniej zaspokajad potrzeby nabywców
Obraz: dhl.com.pl
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Personalizacja oferty
• Dostosowanie oferty do potrzeb odbiorcy – „dla
każdego coś dobrego”
• Firma dokładnie zna potrzeby klienta
– Badanie oczekiwao
– Dostosowanie oferty
– Produkty „skrojone na miarę”
• Firma „zgaduje” czego potrzebuje klient
– Bogata, wielowariantowa oferta – mnóstwo opcji do
wyboru
– Klient sam „tworzy” swój produkt
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Personalizacja oferty
Analiza
aktywności
klienta
Analiza
dotychczasowych
zakupów
Indywidualna
oferta
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
Kolejny zakup
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Personalizacja oferty - przykłady
Obraz: lego.com
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Personalizacja oferty - przykłady
Obraz: pl.smart.com
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Personalizacja oferty - przykłady
Obraz: spreadshirt.pl
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Efekt usieciowienia
Każdy nowy klient
(użytkownik) przystępując
do sieci tworzy pewną
wartośd dla pozostałych
użytkowników danego
produktu (usługi).
Obraz: en.wikipedia.org
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Efekt usieciowienia - przykłady
• Komunikatory
• Serwisy społecznościowe
• Aukcje internetowe
Obrazy: facebook.com, nk.pl, allegro.pl, skype.com, gadu-gadu.pl
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Warsztaty Młodego Przedsiębiorcy
PLAN MARKETINGOWY
FIRMY INTERNETOWEJ
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Pomysł na biznes  plan marketingowy
• Czym się zajmujemy?
• Co jest naszym produktem / usługą?
• Jak zarabiamy?
– Czy oferujemy coś za darmo?
– Skąd się biorą nasze zyski?
• Kim są nasi klienci?
– Jaka jest nasza grupa docelowa?
– Jakie potrzeby zaspokajamy?
– Jak zdobywamy nowych klientów?
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Plan marketingowy – ważne pytania
• Jaką rolę pełni Internet w naszej działalności?
• Czy wykorzystujemy:
– Digitalizację / wirtualizację?
– Efekt usieciowienia?
– Personalizację?
• Jak dostarczamy produkt / usługę naszym
klientom?
• Jak prowadzimy promocję naszej oferty?
• Jak ustalamy ceny?
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Dziękuję za uwagę!
Uniwersytet w Białymstoku
14 października 2010 r.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Download