O sztuce wyznaczania i osiągania celów

advertisement
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy
O sztuce wyznaczenia
i osiągania celów
Hanna Micińska
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
27 kwietnia 2015 r.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
- Czy mógłbyś mi łaskawie powiedzieć, w którą stronę mam
pójść stąd?
- Zależy to w dużym stopniu od tego, w którą stronę zechcesz
pójść - powiedział kot.
- Nie zależy mi na tym, w którą… - powiedziała Alicja.
-Więc nie ma znaczenia, w którą stronę pójdziesz - powiedział
kot.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Co by się stało, gdyby dziecko ucząc się
chodzić, po pierwszym upadku zrezygnowało?
Jak wtedy wyglądałby świat ludzi?
Zapewne większość by raczkowała!
Dziecko ma wrodzoną wytrwałość
w dążeniu do celów.
Próbuje dziesiątki, a nawet setki lub tysiące
razy — aż do momentu osiągnięcia rezultatu.
Dopiero z czasem traci swoją wytrwałość,
przebywając z dorosłymi…
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Neurony lustrzane
„Istnienie neuronów lustrzanych jest dowodem na
to, że człowiek jest istotą społeczną – uważa, Rizzolatti.
– Neurony każą nam postawić się w sytuacji drugiej
osoby i to nie w sposób abstrakcyjny, ale zupełnie
dosłownie. Za ich sprawą naprawdę czujemy to, co inny
człowiek”.
bioinfo.mol.uj.edu.pl
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Uwaga, neurony lustrzane!
Oznacza to, że interpretacja
obserwowanego zachowania odbywa się w mózgu
odbiorcy poprzez swoistą symulację.
Nasz mózg pozwala nam odtworzyć
automatycznie zachowanie drugiej osoby dzięki
temu możemy zmapować jego zachowania i uczucia.
Neurony umożliwiają mentalne ”czytanie”
i ”odtwarzanie” zachowań innego mózgu.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Naśladowanie - forma uczenia się
Najnowsze dane sugerują, że mechanizm lustrzany odgrywa też rolę
w początkowym okresie przyswajania nowych umiejętności.
U ludzi naśladownictwo to ważny sposób uczenia się i przekazywania
umiejętności i języka.
Samo naśladownictwo to nic innego jak powtarzanie ruchów innej osoby.
Warunkujące je neurony lustrzane wydają się pomostem pozwalającym
na przekazywanie i nabywanie umiejętności.
Skłonność do naśladowania musi być przynajmniej częściowo wrodzona.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Szanowni Rodzice, co z tego wynika?
• Dzieci naśladują, odtwarzają, „małpują” Wasze
zachowania, działania, a także zwyczaje, nawyki,
• Obserwują, jakie cele sobie stawiacie – mój syn
musi zostać lekarzem, musi mieć piątkę
z
matematyki, muszę „rzucić” palenie, itd.
• Czy Wasze cele rzeczywiście tylko Was dotyczą?
• Widzą, jak osiągacie swoje cele i czy je osiągacie,
• Jak mocno jesteście zmotywowani, z jaką
determinacją dążycie do celu – zawożę na
korepetycje z matematyki, czekam w aucie godzinę,
przywożę, a tu ciągle 3!
• Zatem i Oni wyznaczają cele, starają się je osiągać,
ale różnie im to wychodzi ... tak jak i Wam, a może
lepiej?
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Popatrzmy jak niektórzy definiują cele:
"Człowiek bez celów jest jak strzelec wyborowy
z zasłoniętymi oczami. Nawet największe chęci
i umiejętności nie pozwolą mu trafić w tarczę...„
Wygrywa ten, kto ma jasno określony cel
i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć. Napoleon Hill
Człowiek, który obrał sobie jasny cel, będzie czynić
postępy nawet na najbardziej wyboistej drodze.
Człowiek bez celu pozostanie w miejscu, nawet na
najprostszej drodze.
Thomas Caryle
„Straciwszy ostatecznie cel z oczu, podwoiliśmy
wysiłki”
Mark Twain
„Cele, które nie są zapisane, są tylko życzeniami.”
Brian Tracy
„Ten, kto ma silne DLACZEGO, zniesie każde JAK.”
A. Robbins
„Połowa osiągnięcia celu to jego prawidłowe
wyznaczenie.”
Zig Ziglar
„Gdy masz jakiś wspaniały cel, niezwykłe zadanie,
wszystkie Twoje myśli przekraczają ograniczenia.
Twój umysł transcenduje, świadomość rozszerza
się we wszystkich kierunkach i nagle znajdujesz
się w nowym, wspaniałym i cudownym świecie.”
Patandżali, Joga-sutra
„Cel to marzenie z datą realizacji”
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Cele są miernikiem wszystkich działań.
Cele świadczą o tym, jak daleko chcesz
dotrzeć.
Cele uświadamiają, dlaczego coś robisz
i co należy osiągnąć.
Cele wyznaczają role.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Dlaczego wszyscy nie wyznaczają swoich celów?
• Brak wiedzy - wyznaczania celów nie uczą w żadnej szkole,
choć powinno to być obowiązkowe.
• Ludzie nie mają pojęcia, po co wyznaczać cele ani jak to
robić.
• Strach przed odrzuceniem, przed wyśmianiem przez
innych ludzi.
• Lęk przed porażką, boimy się sytuacji, w której
nie odniesiemy sukcesu, nie zrealizujemy celu.
• Dlatego większość ludzi rezygnuje
jeszcze
przed podjęciem próby.
• Strach przed sukcesem.
• Ambicja zbyt mała lub zbyt duża.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Nie możesz wpływać na kierunek wiatru, ale zawsze
możesz odpowiednio ustawić żagle.
Zatem próbuj!
M.Kijak, Sztuka wyznaczania
i osiągania celów, E-book
Propozycje formuł wyznaczania celów
Akronimy:
• SMART
• SMARTER
• PROJEKT SUKCES
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Pozytywny - zapisuj i myśl o tym, czego chcesz, a nie o tym, czego nie chcesz.
Realny - bądź szczery i wyznaczaj cele, które możesz zrealizować.
Opisany - zapisz wszystko na papierze, dokładnie i szczegółowo.
Jakie zasoby masz już teraz? JAKICH ZASOBÓW potrzebujesz?
Ekscytujący - pociągający, ambitny, z dreszczykiem emocji.
Konkretny - zdecyduj czego DOKŁADNIE chcesz.
Teraźniejszy czas - zapisuj cele w formie teraźniejszej,
Twój - cel powinien dotyczyć tylko Ciebie.
Samodzielny - osiągnięcie celu powinno ZALEŻEĆ TYLKO OD CIEBIE.
Ujemne konsekwencje - zbadaj, z jakimi konsekwencjami wiąże się zdobycie
celu. Co zmieni się, gdy go osiągniesz? Jakie zmiany będą niekorzystne?
Klarowny - tak prosty, jasny, klarowny - aby zrozumiało go małe dziecko.
Czasowy - określony w ramach czasowych, z dokładną datą osiągnięcia celu.
Ekologiczny — zgodny z normami i wartościami, nieszkodzący innym ludziom
lub środowisku
Szczegółowy — dokładnie opisany, ze szczegółami, które jego dotyczą.
M.Kijak, Sztuka wyznaczania i osiągania celów, E-book
Wyznaczanie celów to jedno, a ich
realizacja to zupełnie inna sprawa ...
1. Wizualizuj swój cel
2. Zaniedbanie planowania = planowanie
zaniedbania
3. Uwaga na schematyczne myślenie i działanie
4. Zasada Pareto
5. Pozytywne nastawienie
6. Sojusznicy
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
1. Wizualizuj swój cel!
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Wiersz irlandzki
1.Znajdź czas na pracę,
to cena sukcesu.
2.Znajdź czas na myślenie,
to źródło siły.
3.Znajdź czas na zabawę,
to tajemnica młodości.
4.Znajdź czas na czytanie,
to podstawa wiedzy.
5.Znajdź czas na uprzejmość, to brama do szczęścia.
6.Znajdź czas na marzenia,
to droga do gwiazd.
7.Znajdź czas na miłość,
to prawdziwa uroda życia.
8.Znajdź czas na radość,
to muzyka duszy.
9.Znajdź czas na przyjemności, to nagroda za Twoją pracę.
2 .Znajdź czas na planowanie, wtedy starczy Ci
czasu na pozostałe dziewięć spraw.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Kto swój dzień pracy przygotowuje
przez 8 minut i postępuje potem
konsekwentnie, może zyskać 60
minut na istotne sprawy!
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Zadania
Stephen R. Covey, 7 nawyków skutecznego działania
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Jestem Twoim nieodłącznym towarzyszem. Jestem
Twoim największym pomocnikiem albo najczęstszym
brzemieniem. Popycham Cię naprzód albo ciągnę do porażki.
Jestem do Twojej dyspozycji. Połowę rzeczy, które robisz,
mógłbyś równie dobrze przekazać mnie, a ja będę je w stanie
robić szybko, właściwie.
Łatwo się mną kieruje – musisz być wobec mnie
niewzruszony. Jestem sługą wszystkich wybitnych ludzi; ale
niestety i wszystkich nieudaczników. Nie jestem maszyną,
chociaż pracuję z dokładnością maszyny i inteligencją istoty
ludzkiej.
Możesz dzięki mnie zyskać i stracić – dla mnie to bez
różnicy. Wyszkol mnie, bądź wobec mnie stanowczy, a złożę
świat u Twoich stóp. Pobłażaj mi, a cię zniszczę.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
4. Zasada Pareto
20% czasu daje 80% efektów
20% błędów w produkcji powoduje 80% braków
20% gazety zawiera 80% wiadomości
20% czasu narad przynosi 80% ustaleń
20% nakładów daje 80% wyników
20% przyczyn powoduje 80% konsekwencji
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Korzyści wynikające z zasady 80/20
robić wyłącznie to, co robimy najlepiej
i sprawia nam największą radość
szukać skrótów, ułatwień
delegować uprawnienia
zabiegać o doskonałość w nielicznych
obszarach, zamiast o dobre wyniki w wielu
podchodzić do wszystkiego selektywnie, a nie
całościowo
w odniesieniu do każdej ważnej sfery życia
ustalać, które 20% wysiłków może
doprowadzić do 80% zysków
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Pozytywne nastawienie
• Każdego dnia mam zrobić coś,
co sprawia mi wielką przyjemność.
• Każdego dnia mam zrobić coś, co mnie
wyraźnie zbliży do postawionych sobie celów.
• Każdego dnia mam zrobić coś, co stanowi
przeciwwagę pracy (sport, rodzina, hobby itp.)
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Sojusznicy
• Rodzice i dzieci realizujący
własne cele wymagają wzajemnego wsparcia,
szacunku dla wysiłku, życzliwości i doceniania.
• Rozmawiajmy o naszych celach, o kłopotach
z ich realizacją, czasami o porażkach
• Traktujmy porażki jako już zdobyte wiedzę
i doświadczenia
• Uczymy się wzajemnego poszanowania
i tolerancji (neurony lustrzane!).
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Kto zna cel, może podjąć decyzję,
Kto podejmie decyzję, odnajdzie spokój,
Kto odnajdzie spokój, poczuje się bezpiecznie,
Kto czuje się bezpiecznie, może pomyśleć,
Kto myśli, może ulepszać.
Konfucjusz
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Zatem, Szanowni Państwo,
per aspera ad astra !!!
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards