Jak efektywnie wspierać dziecko w nauce?

advertisement
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy
Jak efektywnie wspierać dziecko w nauce?
Małgorzata Dębowska
Miasto Bełchatów
21 października 2009 r.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
Jak efektywnie wspierać dziecko
w nauce?
Multisensoryczne kodowanie informacji –
włączenie w proces uczenia się
i zapamiętywania wszystkich pięciu
zmysłów.
1
Wzrokowcy
•Wiadomości przedstawione za pomocą
obrazu.
•Graficzne prezentacje.
•Rysunek, schemat, tabela.
•Rozmieszczenie tekstu i wytłuszczenia.
Słuchowcy
•Informacje przekazywane słownie podczas
lekcji.
•Wykłady, audycje radiowe
i telewizyjne.
•Głośne powtarzanie materiału.
2
Kinestetycy.
•Wykonywanie różnych eksperymentów.
•Fizyczne zaangażowanie- dotykanie,
chodzenie, ćwiczenia ruchowe.
Charakterystyczne zwroty.
•Wzrokowcy-To wygląda na ciekawy pomysł.
•Słuchowcy- Ten pomysł brzmi atrakcyjnie.
•Kinestetycy- Mam co do tego dobre odczucia.
3
Metoda modelowania.
Odwzorowywanie i przyswajanie
zaobserwowanych zachowań, nabywanie
nowych zachowań lub modyfikowanie
istniejących.
Albert Bandura.
Metoda modelowania.
Słowa uczą a przykłady pociągają.
•Nieświadome przyswajanie postaw
i zachowań.
•Naśladowanie zachowań, poglądów,
wyborów.
4
Metoda modelowania.
•Metoda dawania dobrego przykładu.
•Uczenie się przez naśladownictwo.
•Uczenie się zastępcze- „zarażanie”.
Metoda kar i nagród.
Kara- surowe środki odwetu w stosunku do
osób, które naruszyły prawo lub normy.
•Konsekwencja- wynik, skutek, rezultat,
logiczne następstwo faktów.
5
Metoda kar i nagród.
Konsekwentny- rozumujący i działający
logicznie i planowo.
•Wytrwały w swoich zamiarach.
•Konsekwencja w odróżnieniu od kary jest
zapowiedziana i pozostawia wybór
zachowania.
Konstruktywna krytyka.
Rodzaj krytyki podczas której osoba
krytykująca przedstawia lub sugeruje
sposób rozwiązania problemu poddanego
krytyce.
6
Informacja zwrotna.
Fakt
Myśl
Emocja
Działanie
Skuteczne chwalenie.
•Powiedz, co widzisz, słyszysz.....
„Widzę, że poukładałeś ubrania
w szafie........”
„Słyszę, że stanąłeś w obronie kolegi”
•Powiedz, co czujesz.
„Jestem z tego zadowolona”
„Bardzo mnie to cieszy”
•Podsumuj.
„To się nazywa pracowitość”
„To jest odwaga”
7
Łańcuchowa metoda skojarzeń.
ŁMS
Pamięć = Obraz + Akcja
•Obraz- niezwykły, plastyczny, kolorowy,
śmieszny, przesadny, dynamiczny,
przyjemny.
Technika haków.
Haki to reprezentacje kolejnych liczb, na
każdym haku wisi jakieś słowo.
8
Mind Mapping (Tony Buzan)
9
Download