Apteczka Pierwszej Pomocy

advertisement
1. „Bezpieczeństwo”
Uczeń przed podjęciem jakichkolwiek działań ratowniczych musi zadbać
o własne bezpieczeństwo, czyli rozejrzeć się wokół i zobaczyć czy nic mu nie grozi
(np. czy nie ma ostrych przedmiotów, czy nie ma w pobliżu źródła ognia, czy nie
nadjeżdża samochód, czy nie ma kabli w których płynie prąd itp.) Jeśli czuje się
zagrożony, musi wołać o pomoc i szukać jej u osoby dorosłej. Nie podejmuje
bezpośredniej akcji ratowniczej.
Hasło:
Nie pomożesz nikomu, jeśli tobie coś się stanie!
2. „Krwotok z nosa”
Podczas krwotoku z nosa poszkodowanego należy posadzić z głową pochyloną do
przodu. Nie odchylamy głowy do tyłu. Poszkodowany powinien oddychać ustami
oraz wydmuchać zawartość z nosa. Uciskamy nos tuż poniżej części kostnej. Do
czoła i karku przykładamy zimne okłady. Jeżeli krwotok jest masywny, nie
ustępuje, trwa dłużej niż 30 minut, należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem.
Hasło:
Nie odchylaj głowy do tyłu!
3. „Zranienia”
Każda rana powoduje ból, krwawienie i możliwość zakażenia. Każdą ranę
pozostawiamy w stanie, w jakim ją zastaliśmy, przykrywając jedynie możliwie
szybko jałowym materiałem opatrunkowym. Nie nakładamy na ranę waty, ligniny,
chusteczki higienicznej, itp. W czasie opatrywania ranny powinien leżeć lub co
najmniej siedzieć. Przesiąkniętego opatrunku nie ściągamy, a jedynie nakładamy
nowy opatrunek na wierzch i bandażujemy.
Hasła:
Rany nie wolno dotykać ani przemywać (wyjątek stanowią oparzenia termiczne i
chemiczne)!
Nie wolno usuwać ciał obcych tkwiących w ranie, gdyż zapobiegają krwawieniu!
5. „Wzywanie pomocy”
Uczeń uczy się jak powinien prawidłowo i szybko wezwać pomoc. Jeżeli w pobliżu
znajdują się osoby dorosłe, to natychmiast zawiadamia je o zaistniałym wypadku. Jeżeli
w pobliżu nie ma osób dorosłych musi zadzwonić po pomoc lub udzielić jej sam.
Numery alarmowe:
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie 999
Jednolity nr alarmowy UE 112
Meldunek o wypadku powinien zawierać następujące dane:
• Przedstaw się i powiedz ile masz lat.
• Powiedz, że w pobliżu nie ma żadnej dorosłej osoby.
• Powiedz, gdzie się znajdujesz.
• Powiedz, co się stało (np. sąsiad spadł z drabiny, jest wypadek samochodowy).
• Powiedz, dlaczego potrzebujesz pomocy.
Hasła:
Uważnie słuchaj, co mówi osoba, z którą rozmawiasz przez telefon!
Spokojnie odpowiadaj na każde pytanie, które ci zadaje!
Nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki!
„Burza mózgów” – jak pomóc gdy ktoś się skaleczy.
Prezentacja apteczki i jej zawartości
Rozsypanka obrazkowa- „ Co tu nie pasuje?”. Dzieci podzielone na grupy mają wybrać
obrazki które nie pasują do zawartości apteczki.
Scenki sytuacyjne „Udzielamy pierwszej pomocy”.
Sytuacja 1:
Mama Oli prasuje. Nagle dzwoni telefon. Mama stawia bezpiecznie żelazko i
idzie odebrać telefon. Pod nieobecność mamy Ola podchodzi do deski i sprawdza palcem,
czy żelazko jest naprawdę gorące. Oparzyła się i zaczyna płakać.( W jaki sposób należy
Oli udzielić pierwszej pomocy?)
Sytuacja 2:
Dzieci biegają po ogrodzie. Nagle Franek potknął się o korzeń, upadł i zdarł
kolano. (Co należy zrobić?)
Sytuacja 3:
Dziewczynki skaczą przez skakankę. Nagle Krysi zaczyna lecieć krew z nosa.
(Jak musimy postąpić?)
Karty pracy – kolorowanie obrazków- apteczki
Download