PIERWSZA POMOC URAZY I CHOROBY

advertisement
PIERWSZA POMOC
URAZY I CHOROBY
Do podanych objawów przyporządkuj odpowiedni rodzaj urazu/choroby z poniższej
listy:
 Krwotok z nosa,
 Astma,
 Omdlenie,
 Zranienia i otarcia skóry,
 Oparzenie I stopnia
 Oparzenie II stopnia
1. Choroba układu oddechowego..................
2. Może być spowodowany ogólnym osłabieniem organizmu ..................
3. Może nastąpić na skutek wdychania, spożywania lub dotykania czegoś, na co chory jest
uczulony ..................
4. Zaczerwienienie skóry ..................
5. Może nastąpić w sytuacji niedotlenienia mózgu związanym ze spadkiem ciśnienia
tętniczego krwi ..................
6. Krwawienie z niewielkiego zranienia ..................
7. Może nastąpić na skutek zdenerwowania ..................
8. Zwęglenie skóry ..................
9. Może być następstwem cukrzycy ..................
10. Bąble na skórze ..................
11. Może być spowodowany niewielkimi urazami nosa ..................
12. Może być następstwem nadmiernego wysiłku ..................
13. Objawia się gwałtownymi atakami duszności, duszącego kaszlu ..................
14. Uszkodzenie na skutek działania substancji żrących ..................
www.kirschstein.org
[email protected]
Tel. 500 111 355
Download