AME_3_Marketing internetowy_Kamila Szymańska

advertisement
Akademia Młodego Ekonomisty
Marketing internetowy
dr Kamila Szymańska
Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki
11 kwietnia 2017 r.
Osoba prowadząca
Dr Kamila Szymańska
Absolwenta studiów
magisterskich i doktoranckich
na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu Łódzkiego
Obecnie adiunkt w Katedrze
Marketingu na Wydziale
Zarządzania Uniwersytetu
Łódzkiego
Zainteresowania: psychologia
w marketingu, wartość dla
klienta, zachowania klienta
w miejscu sprzedaży
Marketing – nowe obszary
• Bazowanie na big data – indywidualizacja
oferty
• Automatyzacja działań
• Analiza zainteresowań nabywców
• Tworzenie działań marketingowych za zgodą
klienta
• Budowanie bliskich relacji
Marketing internetowy
Poczta elektroniczna
Strony WWW, blogi, fora
Handel elektroniczny, pozycjonowanie
w wyszukiwarkach
Social media
Videocasts, marketing mobilny
Źródło: M. Dziekoński, Marketing 3.0, [w:] J. Królewski, P. Sala (red.), E-marketing.
Współczesne trendy. Pakiet startowy, PWN, Warszawa 2014-2016, s. 21
Marketing internetowy
Po co nam Internet w marketingu?
• Rozwój narzędzi promocji (komunikacji
marketingowej)
• Nowe sposoby sprzedaży produktów i usług
• Budowanie relacji z klientami, głównie przez dialog
• Każdy może sprzedawać produkty i usługi każdemu
Marketing internetowy a klient
Zaangażowanie
w komunikację
marketingową
Informowanie
o potrzebach
Zaangażowanie
w dystrybucję
i sprzedaż
Zachęta do
projektowania
produktów
Pomoc
w rozwoju
innowacji
Co nowego daje marketing internetowy?
Instrumenty
marketingu-mix
Wartość dodana
Produkt
Zindywidualizowana oferta
Cena
Większa możliwość negocjowania cen
Dystrybucja
Nowy kanał dystrybucji (e-commerce)
Promocja
Dwustronna komunikacja z klientem
Personel (obsługa)
Znaczenie jakości obsług
i oszczędności czasu klienta
Źródło: M. Dziekoński, Marketing 3.0, [w:] J. Królewski, P. Sala (red.), E-marketing.
Współczesne trendy. Pakiet startowy, PWN, Warszawa 2014-2016, s. 28
Co nowego daje marketing internetowy?
Obszar
Marketing tradycyjny
Marketing internetowy
Produkt
Produkty wytwarzane w
firmie
Kompleksowa oferta, dzięki
współpracy w sieci
Dystrybucja
Magazynowanie i zapasy
w sklepie
Elastyczna dystrybucja w
handlu elektronicznym
Cena
Różnice cen,
nieświadomy klient
Cena uzależniona od usług,
wielkości zakupów,
świadomość konsumencka
Komunikacja
Kontakt bezpośredni i
osobisty, media
jednokierunkowe
Nowe kanały komunikacji,
interakcja, znaczenie
rekomendacji
Źródło: G. Mazurek, Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości,
Wyd. Poltext, Warszawa 2012, s. 156 – 157.
Nowe spojrzenie na marketing
Dyscyplina
marketingu
Zarządzanie
produktem
Zarządzanie
klientem
Zarządzanie
marką
Dzisiejsza koncepcja
4P (produkt, cena,
dystrybucja,
promocja)
STP (segmentacja,
targetowanie,
pozycjonowanie)
Budowanie marki
Przyszła
koncepcja
Współtworzenie
Budowanie
społeczności
Budowanie
osobowości marki
Źródło: Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setian, Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient?
Spełniony człowiek!, MT Biznes, Warszawa 2010, s. 49, za: G. Mazurek, Znaczenie wirtualizacji
marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Wyd. Poltext, Warszawa 2012, s. 121.
Marketing-mix a e-marketing-mix
Personalizacja
Prywatność
Produkt
Promocja
sprzedaży
Cena
Bezpieczeństwo
Dystrybucja
Witryna
internetowa
Promocja
Obsługa
klienta
Społeczność
Źródło: Opracowanie własne na podstawie G. Mazurek, Znaczenie wirtualizacji marketingu w
sieciowym kreowaniu wartości, Wyd. Poltext, Warszawa 2012, s. 127.
Cechy e-biznesu
• Wirtualizacja produktu
• Indywidualizacja oferty – dopasowanie do potrzeb
• Usieciowienie – każdy nowy klient dodaje wartość
(np. aukcje internetowe, komunikatory, social media)
• Wykorzystanie marketingu doświadczeń – nauka,
estetyka, rozrywka
• Zmiana wartości dla klienta na każdym etapie
współpracy z firmą
Źródło: T. Doligalski, Czym się różni przedsięwzięcie e-biznesowe od tradycyjnego w zakresie
relacji z klientami? (część 2), E-mentor nr 4 (16) / 2006, http://www.ementor.edu.pl/artykul/index/numer/16/id/341 [dostęp: 9.04.2017]
Wirtualizacja produktu
Digitalizacja produktu
– zmiana postaci z
materialnej na
cyfrową
Wirtualizacja
produktu
Dodatkowe informacje
jako część produktu
lub usługi
Co można oferować przez Internet?
Komunikacja przez Internet
• E-mailing jako interaktywny marketing bezpośredni
• Reklamy w wyszukiwarkach, usługi VOD, social
media
• Znaczenie blogerów, vlogerów i liderów opinii
• Sponsorowanie działań internetowych ekspertów
• Znaczenie konkursów i grywalizacji
• Bieżące odpowiadanie na pytania klientów
Skuteczny marketing
Marketing
on-line
Skuteczny
marketing
Marketing
off-line
http://www.manufakturaczekolady.pl/
https://www.nieprzeczytane.pl/
http://www.adex-meble.pl/
Plan marketingowy firmy internetowej
1. Czym zajmuje się nasza firma?
2. Co oferujemy? Produkty / usługi. Co nas wyróżnia na tle
konkurencji?
3. W jaki sposób zarabiamy pieniądze? Źródła zysku, płatne
i darmowe elementy oferty
4. Kim jest nasz klient? Grupa docelowa, potrzeby klientów,
pozyskiwanie nowych klientów
5. Jak możemy wykorzystać potencjał Internetu?
6. Czy możemy stworzyć produkt wirtualny? Digitalizacja,
usieciowienie, indywidualizacja oferty
7. W jaki sposób dostarczamy produkty i usługi do klientów?
8. Jakie narzędzia promocji stosujemy?
9. Od czego zależy cena produktu / usługi?
10. Kogo zaangażujemy do współpracy?
Dziękuję za uwagę!
Download