Model wewnętrznego i zewnętrznego łańcucha wartości dla

advertisement
Uniwersytet Jagielloński
Katedra Zarządzania w Turystyce
Uzdrowiskowy Łańcuch Wartości
Diana Dryglas
Ustroń 2007
Model wewnętrznego i zewnętrznego łańcucha wartości dla
przedsiębiorstwa uzdrowiskowego
PODMIOTY
BRANŻY
UZDROWISKOWEJ I
TURYSTYCZNEJ
KONSUMENT
ADMINISTRACJA
PAŃSTWOWA
SAMORZĄD
TERYTORIALNY
ICT
E-commerce
GDS
E-transakcje
Management
Outsourcing
HRM
Serwis
Marketing
Innowacje
Nowy produkt
Cena
Różnicowanie
PRZEDSIĘBIORSTW
O UZDROWISKOWE
Marketing
CRM
ORGANIZACJE
NON-PROFIT
SPOŁECZNOŚĆ
LOKALNA
Uproszczony model łańcucha wartości produktu
turystycznego uzdrowisk w Polsce
POŚREDNICY
KURACJUSZ,
TURYSTA
PRODUKT
F
F
F
F
F
F
OBSZARY WSPÓŁPRACY SIECIOWEJ
SYSTEM
INFORMACYJNY
CENTRALNY
SYSTEM
SPRZEDAŻY
ZASADY I NORMY
W SIECI
WSPÓŁPRACA
W SIECI
SYSTEM
REZERWACJI
SYSTEM
KSIĘGOWY
STANDARD
JAKOŚCI USŁUG
SZKOLENIA
PERSONELU
SYSTEM
REKRUTACJI
KADR
RAPORTY Z
DZIAŁALNOŚCI
POLITYKA
PROMOCYJNA
KOMPONENTY WEWNĘTRZNEGO UZDROWISKOWEGO ŁAŃCUCHA
WARTOŚCI OPARTEGO NA WIEDZY
HORYZONTALNA I WERTYKALNA
WSPÓŁPRACA
PRODUKT
Nowoczesny, innowacyjny, konkurencyjny
produkt
TECHNOLOGIA
Zaawansowane technologie informacyjnokomunikacyjne
PERSONEL
Zarządzanie przez Jakość
Szkolenia i warsztaty dla kadry
MARKETING
Marketing relacji
SPRZEDAŻ
Profesjonalna obsługa klienta
WARTOŚĆ DLA KLIENTA
Charakter wymiany między klientem a przedsiębiorstwem i
miejscowością w koncepcji marketingu relacji
Wartość przekazana przez
klienta:
- pieniądze
- zaufanie
- lojalność, przyjaźń
- sukces na rynku, aktywizacja
rozwoju przedsiębiorstwa
miejscowości
Przedsiębiorstwo,
miejscowość
klient
Wartość przekazana przez
przedsiębiorstwo,,miejscowość
- produkt (usługa)
- doskonała obsługa klienta
- wiarygodność
- więź, przyjaźń
- atmosfera gościnności
Korzyści mające istotne znaczenie dla podmiotów uzdrowiskowych
działających w ramach sieci:



Znaczne obniżenie niektórych kosztów wchodzących w zakres kosztów
stałych przedsiębiorstwa, wynikające z korzyści skali,
Poszerzenie rynków zbytu dzięki wspólnej polityce marketingowej,
promocyjnej i udziale w różnorodnych globalnych systemach rezerwacji online,
Wzrost liczby odwiedzających uzdrowiska turystów i kuracjuszy
zagranicznych oraz grup turystycznych organizowanych przez
współpracujące z siecią biura podróży czy touroperatorów,

Dostęp do zasobów informacyjnych na temat klientów, tendencji rynkowych,
którymi dysponuje centrala,

Dostęp do najnowszych technologii i sprawdzonych rozwiązań,

Dostęp do profesjonalnych szkoleń dla całej kadry,

Postęp i inicjowanie innowacyjnych zachowań w przedsiębiorstwie,

wsparcie dla przedsiębiorstw uzdrowiskowych zrzeszonych w ramach takiego
łańcucha, które ma na celu podwyższenie konkurencyjności tych podmiotów
w rywalizacji z innymi firmami branżowymi, a szczególnie z konkurencją
międzynarodową.
Dziękuję za uwagę!!!
Download