popyt paradoksy popytu

advertisement
POPYT
Popyt to chęć zakupu dobra lub usługi przy danych cenach w danym czasie, ceteris paribus
Popyt to wielkość zapotrzebowania zgłaszanego przy danej cenie w danym czasie, ceteris paribus
Rodzaje popytu:
- popyt efektywny – ………………………………………………………………
- popyt potencjalny – ………………………………………………………………
DETERMINANTY KSZTAŁTUJĄCE POPYT (czynniki wpływające na kształtowanie się popytu):
1. Cena dobra lub usługi, które chcemy kupić
2. Czynniki pozacenowe:
a) ………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………
d) ………………………………………………………………
e) ………………………………………………………………
f) ………………………………………………………………
g) ………………………………………………………………
h) ………………………………………………………………
i) ………………………………………………………………
j) ………………………………………………………………
PARADOKSY POPYTU:
- paradoks Giffena,
- paradoks Veblena,
- efekt owczego pędu,
- efekt snoba,
- efekt spekulacji
paradoks to twierdzenie zaskakująco sprzeczne z przyjętym
powszechnie mniemaniem, czy
uznaną opinią.
Paradoks Giffena - ………………………………………………………………………………..………
1
Paradoks Veblena - ………………………………………………………………………………..………
Efekt owczego pędu - ………………………………………………………………………………..………
Efekt snoba (snobizmu) - ………………………………………………………………………………..………
Efekt spekulacji - ………………………………………………………………………………..………
KRZYWA POPYTU
D – popyt
P – cena
Q – ilość
PRAWO POPYTU
Zależność między poziomem ceny a wielkością zgłaszanego zapotrzebowania na dane dobro nosi miano
prawa popytu.
Prawo popytu: ……………………………………………………………………………………………………
2
ZMIANA WIELKOŚCI POPYTU
Zmiany wielkości popytu następują w wyniku ……………………………………………………….……….., ceteris
paribus (czyli przy stałych czynnikach pozacenowych popytu). Obrazuje je ……………………………………
ZMIANA POPYTU
Zmiana (wzrost lub spadek) popytu następują w wyniku ………………………………………………………..,
ceteris paribus (przy niezmienionej cenie). Obrazuje to ………………………………………………
3
Download